แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผีเสื้อกลางคืนโคเมตโตเต็มวัยและรัง
ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Comet_moth

นักวิจัยจาก Columbia Engineering ค้นพบว่าเส้นใยจากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมต (Argema mittrei) มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องความเป็นประกาย ความเย็น และที่พิเศษคือสามารถส่งผ่านสัญญาณแสงและภาพได้

ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ Nanfang Yu ได้ศึกษาสมบัติทางแสงของโครงสร้างนาโน 1 มิติของเส้นใยจากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมต พวกเขาหลงใหลในสมบัติที่พิเศษของเส้นใยนี้ถึงกับพัฒนาเทคนิคในการปั่นเส้นใยเทียมเพื่อเลียนแบบสมบัติทางแสงและโครงสร้างนาโนของไหมธรรมชาติ

เส้นใยจากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมตมีสมบัติป้องกันแสงอาทิตย์ ทั้งยังสามารถนำสัญญาณแสงหรือส่งภาพจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ คือเป็นวัสดุส่งสัญญาณแสงและภาพที่มีสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพและย่อยสลายได้สามารถนำไปใช้งานด้านชีวการแพทย์ได้

เส้นใยจากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมตส่องประกายคล้ายโลหะ
เครดิต: Norman Shi and Nanfang Yu/Columbia Engineering

เส้นใยที่ได้จากไหมเลี้ยงแต่ละเส้นเมื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงจะมีลักษณะโปร่งใส และเป็นเส้นใยยาวต่อเนื่อง ขณะที่จากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมตจะมีความมันเป็นประกายคล้ายโลหะมาก เนื่องจากมีช่องว่างของอากาศอย่างหนาแน่นตลอดเส้นใยจึงสามารถสะท้อนแสงได้ โดยเส้นใย 1 เส้นซึ่งมีความหนาเท่ากับเส้นผมมนุษย์ (50 ไมโครเมตร) สามารถสะท้อนแสงช่วงที่ตามองเห็นได้มากกว่าร้อยละ 70

อย่างไรก็ดี สิ่งทอที่ทำจากไหมทั่วไปสามารถสะท้อนแสงที่ระดับเดียวกันได้เมื่อนำมาเรียงหลายๆ ชั้นโดยให้มีความหนามากกว่าประมาณ 10 เท่าของเส้นใยจากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมต

นอกจากนี้ เส้นใยจากรังผีเสื้อกลางคืนโคเมตสามารถสะท้อนแสงช่วงอินฟราเรด และดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตได้ ทำให้เส้นใยนี้มีสมบัติป้องกันแสงอาทิตย์ ส่วนช่องว่างของอากาศช่วยให้เกิดการกระเจิงแสงภายในเส้นใยได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้เส้นใยนี้มีสมบัตินำแสงได้ดี

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

  • https://phys.org/news/2018-05-mimic-comet-moth-silk-fibers.html
  • https://www.domain-b.com/technology/20180519_silk_fibrers.html
Scroll Up