แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Plasterwhich 800x420
เครดิต: University of Sheffield
ภาพจาก https://phys.org/news/2018-06-plaster-mouth-treatment-oral-conditions.html

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Sheffield’s School of Clinical Dentistry ร่วมกับ Dermtreat A/S พัฒนาแผ่นแปะจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษสำหรับติดบนพื้นผิวเปียก แผ่นแปะนี้สามารถนำส่งยาสเตอรอยด์ไปยังแผลในช่องปากได้โดยตรง ทั้งยังป้องกันบริเวณแผล และเร่งการรักษา ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการรักษาโรคแผลในช่องปาก ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยที่มีจำนวนร้อยละ 1-2 ของประชากร

ปัจจุบันการรักษาโรคแผลในช่องปาก ได้แก่ ไลเคนพลานัส หรือผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (Oral Lichen Planus, OLP) และแผลร้อนใน (Recurrent Aphthous Stomatitis, RAS) จะใช้ครีม ขี้ผึ้ง หรือน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่การรักษาเฉพาะจุด ทำให้ระยะเวลาที่ยาสัมผัสกับแผลไม่นานพอ ประสิทธิภาพในการรักษาต่ำ

แผ่นแปะที่พัฒนาขึ้นทำหน้าที่เป็นพลาสเตอร์สำหรับปิดแผลในช่องปาก ซึ่งเป็นการรักษาที่ตรงจุดเป้าหมาย ยาถูกนำส่งไปยังแผลได้โดยตรง พลาสเตอร์ยังป้องกันบริเวณแผล และเร่งการรักษาแผลด้วย ผู้ป่วยที่ทดลองใช้กล่าวว่า พลาสเตอร์นี้ใช้งานสะดวก และยึดติดได้ยาวนานการรักษาจึงได้ผลดี

Dermtreat A/S ได้รับเงินทุนจาก Sofinnova 17.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำการทดลองทางคลินิก โดยทดลองทั้งในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร รวมถึงโรงพยาบาล Charles Clifford Dental ใน Sheffield ด้วย นอกจากนี้ Dermtreat ยังให้ทุนแก่สถาบันการศึกษาด้านทันตกรรม เพื่อวิจัยพัฒนาแผ่นแปะรุ่นต่อไปที่ใช้กับยาชนิดอื่นๆ  

Scroll Up