แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นักวิจัยจากประเทศสเปน อังกฤษ และบราซิลได้รวมตัวพัฒนาวัสดุยึดติดหรือกาวที่ใช้ติดเหล็กจัดฟัน (Bracket) ให้มีสมบัติป้องกันคราบขาวหรือจุดด่างขาวที่มักเป็นปัญหาของผู้ที่จัดฟัน

ภาพจาก https://www.stoutandbooth.com/life-with-braces

คราบขาวหรือจุดด่างขาวบนฟันที่พบได้ภายหลังถอดเหล็กจัดฟันนั้นเกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตรงบริเวณกาวที่ใช้ยึดเหล็กจัดฟันจนทำให้ผิวเคลือบฟันสูญเสียแร่ธาตุไป (Enamel Demineralization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักพบในผู้ที่รักษาสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีพอร่วมด้วย

ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยได้คิดค้นกาวติดเหล็กจัดฟันขึ้นมาสามแบบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและมีสมบัติการสะสมกลับของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน (remineralization properties) ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดคราบสีขาวรอบๆเหล็กดัด กาวทดลองทั้งสามแบบนี้ประกอบด้วยแร่นาโนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเรียกว่า halloysite และท่อนาโน (Halloysite nanotube, HNT) โดยที่แต่ละแบบนั้นแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของสารที่บรรจุอยู่ใน HNT ซึ่งมีสารไตรโคลซานที่เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียออกฤทธิ์แรงและสารต้านเชื้อรา ความเข้มข้น 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

จากนั้นทีมได้ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการพอลิเมอไรเซชั่น สมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียและสมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกาวทั้งสาม ผลพบว่ากาวทดลองทั้งสามแบบนั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชิ้อแบคทีเรียได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการใช้งาน แต่กาวทดลองที่มีสารไตรโคลซานความเข้มข้นสูงที่สูงคือ 20 เปอร์เซ็นต์นั้นที่ยังคงสมบัตินี้ได้แม้ผ่านไป 72 ชั่วโมง  

นอกจากการทดสอบเปรียบเทียบสมบัติต่างๆที่กล่าวไว้แล้วนั้น ทีมยังทดสอบผลของกระบวนการสะสมกลับของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟันด้วยการพิสูจน์ว่ามันยังมีประสิทธิภาพการใช้งานได้ภายหลังที่นำไปใช้กับผิวเคลือบฟันที่แช่อยู่ในน้ำลายสังเคราะห์นานถึงสองสัปดาห์

ทิ้งท้าย

ผลวิจัยเหล่านี้เป็นความก้าวหน้าในการพัฒนากาวแบบใหม่ที่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟันรอบๆเหล็กจัดฟันและช่วยให้เกิดการสะสมกลับของแร่ธาตุบริเวณนั้นได้ซึ่งจะช่วยป้องการการเกิดจุดหรือคราบด่างขาวบนฟันได้

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

 “Adhesives developed to prevent bracket stains on teeth” January 19, 2018 https://medicalxpress.com/news/2018-01-adhesives-bracket-teeth.html

งานวิจัยเพิ่มเติม : Felipe Weidenbach Degrazia et al. Polymerisation, antibacterial and bioactivity properties of experimental orthodontic adhesives containing triclosan-loaded halloysite nanotubes, Journal of Dentistry (2017). DOI: 10.1016/j.jdent.2017.11.002

Scroll Up