แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

1-colorchangin-800x420
ภาพจาก https://phys.org/news/2018-10-color-changing-contact-lens-eye-disease.html

เครดิต: American Chemical Society

ข้อด้อยของการใช้ยาหยอดตาและขี้ผึ้งป้ายตาคือ บอกได้ยากว่ายาเหล่านี้เข้าไปถึงดวงตาได้มากน้อยแค่ไหน นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาคอนแทกเลนส์ที่เปลี่ยนสีได้เมื่อปลดปล่อยยา ช่วยให้จักษุแพทย์และผู้ป่วยทราบว่ายาเหล่านี้ไปยังเป้าหมายหรือไม่

ดวงตาสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าดวงตา ตาจะกะพริบและน้ำตาไหลเพื่อปกป้องดวงตาจากการติดเชื้อหรืออันตรายจากสิ่งแปลกปลอม กลไกนี้มีประโยชน์ แต่ก็ขัดขวางการดูดซึมยาที่ใช้ในการรักษาด้วย จากการศึกษาพบว่า น้อยกว่าร้อยละ 5 ที่ยาหยอดตาหรือขี้ผึ้งป้ายตาถูกดูดซึม อีกทั้งยาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กระแสเลือดแทนที่จะเป็นดวงตา ทำให้เกิดผลข้างเคียง

คอนแทกเลนส์น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำส่งยาไปที่ดวงตา แต่การติดตามแบบตามเวลาจริงยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาคอนแทกเลนส์นำส่งยาที่เปลี่ยนสีได้เมื่อปลดปล่อยยาไปสู่ดวงตา

นักวิทยาศาสตร์ทำให้คอนแทกเลนส์ไวต่อสีโดยใช้วิธีการลอกแบบโมเลกุล (molecular imprinting) เพื่อสร้างช่องว่างของโมเลกุลในโครงสร้างของโพลิเมอร์ที่มีขนาดและรูปร่างจำเพาะกับสารประกอบอย่างโมเลกุลของยา จากนั้นใส่โมเลกุลของยาทิโมลอล (timolol) ที่ใช้รักษาโรคต้อหิน และจุ่มคอนแทกเลนส์ในน้ำตาเทียมเพื่อจำลองให้เหมือนดวงตา

คอนแทกเลนส์เปลี่ยนสีเมื่อปลดปล่อยยา

ภาพจาก https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.8b11655

เมื่อคอนแทกเลนส์ปลดปล่อยยา โครงสร้างโมเลกุลบริเวณยาเปลี่ยนทำให้สีของเลนส์บริเวณม่านตาเปลี่ยนไปด้วย ขั้นตอนนี้ไม่มีสีเข้ามาเกี่ยวข้องจึงลดการเกิดผลข้างเคียง การเปลี่ยนสีของคอนแทกเลนส์สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไฟเบอร์ออปติกสเปกโทรมิเตอร์ พวกเขาสรุปว่าเลนส์ชนิดใหม่นี้สามารถควบคุมและบ่งชี้การปลดปล่อยยารักษาโรคตาได้หลายชนิด

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

  •  https://phys.org/news/2018-10-color-changing-contact-lens-eye-disease.html
  • Jingzhe Deng et al. Self-Reporting Colorimetric Analysis of Drug Release by Molecular Imprinted Structural Color Contact Lens, ACS Applied Materials & Interfaces (2018). DOI: 10.1021/acsami.8b11655
Scroll Up