แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สาร poly(limonene) dicarbonate (PLDC) ที่ได้จากลิโมนีนกับคาร์บอนไดออกไซด์

สาร poly (limonene) dicarbonate (PLDC) ที่ได้จากลิโมนีนกับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นที่ทราบกันดีว่า สารบีพีเอยังมีความคลุมเครือเรื่องความปลอดภัย แม้ว่า American and European agencies จัดให้สารดังกล่าวเป็นสารที่ปลอดภัยก็ตาม แต่ยังมีการศึกษาบางชิ้นสรุปว่าสารบีพีเอเป็นสารที่รบกวนต่อมไร้ท่อ เป็นพิษต่อระบบประสาทและเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งในหลายประเทศรวมถึงประเทศฝรั่งเศส เดนมาร์กและตุรกีนั้นมีมาตรการห้ามใช้สารบีพีเอในกระบวนการผลิตขวดนมเด็กความกังวลเหล่านี้ทำให้นักวิจัยพยายามหาสารทดแทน จนในที่สุดศาสตราจารย์ Arjan Kleij จากInstitute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) สกัดสารลิโมนีน (limonene) จากส้มและมะนาวเพื่อนำมาทดแทนสารบีพีเอในกระบวนการผลิตพอลิคาร์บอเนต แม้ว่าการทดแทนบีพีเอทั้งหมดด้วยสารลิโมนีนมีกระบวนการที่ซับซ้อนก็ตามแต่ทีมใช้วิธีเพิ่มปริมาณการทดแทนทีละน้อยและปรับกระบวนการจนได้พลาสติกชีวภาพจากลิโมนีนที่มีสมบัติคล้ายคลึงหรือมีสมบัติใหม่ที่ดีกว่าพอลิคาร์บอเนตจากปิโตรเลียมแบบเดิม

ข้อดีของไบโอพลาสติกจากลิโมนีน

นอกจากพลาสติกจากลิโมนีนเป็นพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแล้ว มันยังมีอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass transition temperature, Tg.)สูงที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานในพอลิคาร์บอเนต นั่นหมายถึงว่า พลาสติกดังกล่าวต้องใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นในการหลอมละลายเมื่อเทียบกับพอลิคาร์บอเนตทั่วไป ดังนั้นมันจึงมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่พอลิคาร์บอเนตทั่วไปใช้ไม่ได้ด้วย

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

  1. https://phys.org/news/2017-07-life-lemons-bioplastics.html
  2. https://infowebbie.com/scienceupdate/life-gives-lemons-make-bioplastics/
  3. Nicole Kindermann et al, Access to Biorenewable Polycarbonates with Unusual Glass-Transition Temperature (Tg) Modulation, ACS Catalysis (2017). DOI: 10.1021/acscatal.7b00770
Scroll Up