เครดิตภาพ: American Chemical Society

แปลและเรียบเรียงโดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

เครื่องดื่มเย็นช่วยสร้างความสดชื่นในหน้าร้อนก็จริง แต่สำหรับบางคนที่มีอาการเสียวฟัน ความเย็นก็ทำให้สะดุ้งได้เหมือนกัน อาการเสียวฟันแบบนี้สามารถรักษาได้แต่วิธีที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ยั่งยืน ทีมวิจัยจาก Wuhan University ประเทศจีนจึงนำเสนอวัสดุชนิดใหม่ที่มีสารสกัดจากชาเขียว ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเสียวฟันได้ในวารสาร ACS Applied Materials & Interfaces

อาการเสียวฟันเกิดขึ้นได้เมื่อชั้นที่ช่วยปกป้องฟันลดน้อยลงจนเผยให้เห็นเนื้อฟัน ซึ่งเนื้อฟันนี้จะมีท่อขนาดเล็กเชื่อมต่อไปยังเส้นประสาทที่ปลายอีกด้านของฟัน (ตามภาพประกอบ) เมื่อของเหลวเย็นหรือร้อน และอาหารเข้าไปในท่อนี้ก็จะสัมผัสกับเส้นประสาททำให้เกิดความเจ็บปวดได้ อีกทั้งเนื้อฟันยังมีความเปราะบางจนเกิดโพรงได้ การอุดท่อนี้ด้วยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์สามารถช่วยรักษาอาการเสียวฟันได้ แต่วัสดุนี้ไม่สามารถทนต่อการแปรงฟัน การบดขัด หรือการกัดกร่อนจากกรดที่ผลิตจากแบคทีเรียได้

Cui Huang และทีมต้องการแก้ปัญหาเรื่องการเสียวฟันและจัดการแบคทีเรียไปพร้อมกัน พวกเขาจึงหุ้มนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์และสารสกัดจากชาเขียว (epigallocatechin-3-gallate, EGCG) ไว้ในซิลิกาที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน ซึ่งพบว่ามีความทนต่อกรดและการสึกหรอ จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า EGCG สามารถต่อต้านแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่สร้างไบโอฟิล์มและทำให้เกิดโพรงได้ ผลการทดสอบกับฟันกรามซี่ที่ 3 ที่ถอนออกมาแล้ว พบว่าวัสดุนี้สามารถอุดโพรงบนเนื้อฟันได้จริงและยังปลดปล่อย EGCG ออกมาอย่างน้อย 96 ชั่วโมง ทนต่อการกัดกร่อน การแปรง และป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม ทั้งยังมีความเป็นพิษต่ำ จึงเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันการเสียวฟัน

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่
• Jian Yu et al. Development of Epigallocatechin-3-gallate-Encapsulated Nanohydroxyapatite/Mesoporous Silica for Therapeutic Management of Dentin Surface, ACS Applied Materials & Interfaces (2017). DOI: 0.1021/acsami.7b06597
https://phys.org/news/2017-08-cavities-people-sensitive-teeth.html

Scroll Up