แปลและเรียบเรียงโดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร

 

เครดิตภาพ : Flinders University

ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดย Dr. Justin Chalker แห่ง Flinders University ได้พัฒนาวิธีการกำจัดสารปรอทในสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันใช้แล้วและกำมะถัน

ในปี ค.ศ.2015 Dr. Justin Chalker และทีมได้พัฒนาโพลิเมอร์ “Sulfur-Limonene Polysulfide (SLP)” จากน้ำมันส้ม แต่ SLP มีราคาสูง ใช้งานได้จำกัด และไม่ทนทานที่จะนำไปใช้ในภาคสนาม สถานที่ที่มีสารปรอทปนเปื้อน ได้แก่ เหมืองแร่ทอง โรงงานผลิตคลอร์-อัลคาไล (chlor-alkalai) และบริเวณที่ทำเกษตรกรรมที่ใช้สารฆ่าเชื้อราที่มีสารปรอทสูง ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุช่วยกำจัดในปริมาณมาก ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาถูกมาก

 

เครดิตภาพ: Flinders University

ทีมวิจัยพบว่า การพัฒนาโพลิเมอร์ชนิดใหม่จากใช้น้ำมันคาโนลาที่ใช้แล้วและกำมะถันสามารถลดราคาวัตถุดิบได้มาก ทั้งยังทนทานต่ออุณหภูมิสูง และสามารถจับสารปรอทได้หลากหลายรูปแบบทั้งปรอทโลหะ ปรอทอินทรีย์ ปรอทอนินทรีย์ และไอสารปรอท เมื่อโพลิเมอร์นี้ดูดซับสารปรอทแล้วก็จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีดำ ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://phys.org/news/2017-08-cooking-ways-planet.html
https://waste-management-world.com/a/researchers-use-waste-cooking-oil-to-capture-mercury-pollution-in-mines
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28763123

Scroll Up