มาริสา คุณธนวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ตอบ

1. คาร์ไบน์ (carbyne หรือ linear acetylenic carbon)

เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเป็นโซ่ของอะตอมคาร์บอนที่เชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยวสลับกับพันธะสาม คาร์ไบน์มีความแข็งและทนทานเกินกว่าวัสดุอื่นใดที่รู้จัก

มีค่าความต้านทานแรงดึง 60-75 เมกะนิวตันเมตร / กิโลกรัม

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไรซ์ ได้ใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวนความแข็งแรงของคาร์ไบน์พบว่า มันแข็งแรงเป็นสองเท่าของคาร์บอนนาโนทิวบ์ และแข็งแกร่งกว่าเพชรถึงสามเท่า

2. กราฟีน (graphene)

มีค่าความต้านทานแรงดึง 47-55 เมกะนิวตันเมตร / กิโลกรัม

3. คาร์บอนนาโนทิวบ์ (carbon nanotube)

มีค่าความต้านทานแรงดึง 43-50 เมกะนิวตันเมตร / กิโลกรัม

4. เพชร (daimond) 

มีค่าความต้านทานแรงดึง 25-65 เมกะนิวตันเมตร / กิโลกรัม

5. ไซลอน (Zylon)

มีค่าความต้านทานแรงดึง 3.8 เมกะนิวตันเมตร / กิโลกรัม

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม

นิตยสาร Science Illustrated January No. 43 / 2015
https://www.gizmag.com/carbyne-properties/29393/

carbyne :
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_acetylenic_carbon
graphene :
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene
carbon nanotubes :
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube
diamond :
https://en.wikipedia.org/wiki/Material_properties_of_diamond
zylon :
https://en.wikipedia.org/wiki/Zylon
https://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=860679

Scroll Up