แปลและเรียบเรียง โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นักวิทยาศาสตร์จาก KTU พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในถังหมักขยะภายในเวลา 2 ปี พลาสติกนี้ยังมีลักษณะใส ไม่เป็นพิษ จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

นักวิจัยจาก KTU ผู้พัฒนาพลาสติกชีวภาพแบบย่อยสลายได้

ภาพจาก

https://phys.org/news/2019-05-scientists-bioplastic-food-packaging-degrades.html

เครดิตภาพ KTU/Juste Suminaite

แต่ละปีมีการผลิตพลาสติกในปริมาณมาก แต่มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล ส่วนที่เหลือก็ย่อยสลายในหลุมฝังกลบไปอย่างช้าๆ ด้วยเวลาหลายร้อยถึงพันปีกลายเป็นอนุภาคไมโครพลาสติก ซึ่งปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำใต้ดิน อาหาร และสิ่งแวดล้อม

มีการประเมินว่าในปี 2050 มหาสมุทรจะมีปริมาณของพลาสติกมากกว่าปลาเสียอีก ดังนั้น เพื่อควบคุมปริมาณขยะพลาสติก รัฐสภาแห่งยุโรปจึงออกกฎข้อบังคับสั่งห้ามผลิตพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเช่นหลอด ก้านพันสำลี และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารภายในปี 2021 อีกทั้งทั่วโลกยังออกกฎหมายอื่นๆ เพื่อมาควบคุมด้วย ส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยคิดค้นแนวทางแก้ไขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทีมวิจัยจาก Kaunas University of Technology (KTU) ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) คิดค้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบใสสำหรับใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ Dr. Paulius Pavelas Danilovas ผู้นำทีมวิจัยอธิบายว่า

“บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิช ขนมขบเคี้ยว และขนมหวาน แม้ทำจากกระดาษแต่ก็มักมีช่องพลาสติกใสเพื่อให้มองเห็นอาหารที่อยู่ภายในได้ง่าย การแยกกระดาษซึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพออกจากพลาสติกทำได้ยาก ทำให้บรรจุภัณฑ์นี้ถูกมองว่าไม่สามารถรีไซเคิลและย่อยสลายได้ แต่ถ้าพลาสติกที่ใช้ทำช่องเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็จะสามารถนำบรรจุภัณฑ์นี้มาใส่ขยะที่ย่อยสลายได้และทิ้งในถังหมักขยะไปพร้อมกันเลย เพราะในกองขยะมีจุลินทรีย์มากมายที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นจากเซลลูโลสที่มาจากต้นไม้ได้ การย่อยสลายในโรงหมักปุ๋ยแบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐานยุโรปมีอุณหภูมิสูงถึง 58 องศาเซลเซียส จึงใช้เวลาในการย่อยสลายเพียงครึ่งปี แต่ในถังหมักขยะตามบ้านเรือนอาจใช้เวลานานขึ้นเป็น 2 ปี ความท้าทายของงานวิจัยนี้ไม่เพียงต้องทำให้พลาสติกย่อยสลายได้เท่านั้น แต่ต้องใสด้วยเพราะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค”

พลาสติกชีวภาพผลิตจากเซลลูโลส

ภาพจาก https://phys.org/news/2019-05-scientists-bioplastic-food-packaging-degrades.html

เครดิตภาพ KTU/Juste Suminaite

โดยปกติการทำพลาสติกให้กลายเป็นพลาสติกของไหลต้องให้ความร้อน แต่การให้ความร้อนแก่กระดาษจากเซลลูโลสนั้น กระดาษไม่เพียงไม่กลายเป็นของเหลวแต่กลับไหม้ ทีมวิจัยตื่นเต้นที่ค้นพบคอมโพสิตที่ไม่เพียงทำให้เซลลูโลสเปลี่ยนสภาพเป็นของไหลได้ แต่ยังไม่เป็นพิษซึ่งสำคัญมากต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

นักวิจัยยอมรับว่าการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสูง อย่างบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ KTU พัฒนาขึ้นมีราคาสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไปหลายเท่า อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมสนใจบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในฐานะทางเลือก

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่

  • https://phys.org/news/2019-05-scientists-bioplastic-food-packaging-degrades.html
  • https://www.verdict.co.uk/bioplastic-food-packaging/
Scroll Up