แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

สารเติมแต่งพอลิเมอร์ ปฏิวัติวงการรีไซเคิลพลาสติก

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาคิดค้นสารเติมแต่งตัวใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาการรีไซเคิลของพลาสติก                    พอลิพรอพิลีน (polypropylene, PP)และพอลิเอทิลิน (polyethylene, PE) เนื่องจากพลาสติกทั้งสองชนิดนี้        ไม่สามารถหลอมรวมกันได้เพราะโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมจึงคิดค้นสารเติมแต่งชนิดใหม่มาเพื่อเชื่อม PE และ PP

สารเติมแต่งชนิดใหม่นี้ทำจากพอลิเมอร์ชนิดหลายบล็อก (PE/iPP multiblock polymers)จากการทดสอบพบว่า สารเติมแต่งชนิดสี่บล็อกสามารถเชื่อมแถบพลาสติก PEและ PPได้แน่นกว่าสารเติมแต่งชนิดสองบล็อก

ทีมอ้างว่า สารเติมแต่งดังกล่าวน่าจะช่วยลดการใช้ปริมาณพลาสติกและน้ำมันในกระบวนการผลิตลง และยังได้พลาสติกผสมที่มีสมบัติที่เหนียวเป็นพิเศษ ส่งผลให้ปริมาณพลาสติกที่ต้องนำไปรีไซเคิลมีปริมาณที่ลดลง รวมทั้งช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ต้องใช้ขนย้ายสิ่งเหล่านี้อีกด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
https://news.cornell.edu/stories/2017/02/polymer-additive-could-revolutionize-plastics-recycling

Scroll Up