แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

สาร BPS ในพลาสติกอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ไข่ในระบบสืบพันธุ์

บิสฟีนอลเอส หรือ BPSเป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อผลิตขวดน้ำพอลิคาร์บอเนตและผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น กาวอิพอกซีและใบเสร็จรับเงินสด สารนี้ได้รับความนิยมนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนสารบิสฟีนอลเอหรือ BPA ที่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแอนเจลิส (The University of California, Los Angeles ,UCLA) กลับพบว่าสาร BPS มีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ไปไม่น้อยกว่าสาร BPAเลย แถมยังทำให้ไข่ของผู้หญิงเกิดความเสียหายเมื่อได้รับ BPSในระดับที่ต่ำกว่าการได้รับ BPA ด้วย

การหาสารอื่นเพื่อทดแทนสารที่เป็นพิษโดยมากแล้วผู้ผลิตมักทดแทนด้วยสารที่มีสมบัติทางกายภาพที่คล้ายกันแต่อาจต่างกันทางเทคนิคต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมามีความกังวลเกี่ยวกับสาร BPA ผู้ผลิตจึงได้รับแรงกดดันจากผู้อุปโภคบริโภคมากขึ้นจนต้องหาสารอื่นที่ใกล้เคียงกันมาใช้ทดแทนสาร BPAซึ่งในปัจจุบันสารทดแทนดังกล่าวคือ สาร BPS ที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาก “ปลอด BPA (BPA-free)”

แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ทราบเลยว่าสารทดแทนที่นำมาใช้มีความปลอดภัยอย่างไร ความเคลือบแคลงดังกล่าวทำให้ทีมวิจัยเกิดคำถามเช่นเดียวกันว่า แล้วสาร BPS ที่นำมาทดแทนสาร BPA จะเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ได้เหมือนกันหรือไม่ ทีมจึงเริ่มพิสูจน์ความจริงโดยนำหนอนพยาธิตัวกลม Caenorhabditis elegans มาทดสอบกับสาร BPAและ/หรือสาร BPS ที่ความเข้มข้นหลายระดับเพื่อประเมินปริมาณสาร BPA และ/หรือ BPS ที่อาจพบได้ในมนุษย์

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้ติดตามหนอนพยาธิจนถึงช่วงเวลาการสืบพันธุ์และวัดอัตราการเกิดของพวกมันด้วย ผลการทดลองที่ได้ในครั้งนี้มีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ทำการทดสอบกับตัวอ่อนที่ยังมีชีวิต

กราฟแสดงผลการทดลองที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การตายของตัวอ่อนโดยเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างควบคุม ตัวอย่างที่ได้รับสาร BPA BPS และ สารผสมทั้งสอง

นักวิจัยสังเกตเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ผลพบว่าหนอนพยาธิที่ได้รับสารBPA หรือ BPS หรือสารผสมทั้งสองนั้นมีอัตราการเกิดที่ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อหนอนพยาธิได้รับสาร BPS ในระดับที่ต่ำกว่าสาร BPAอย่างน่าประหลาดใจอีกด้วย ดังนั้นเป็นไปได้ว่าสาร BPS อาจเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ได้มากกว่าสาร BPA

การค้นพบเหล่านี้นอกจากทำให้เรากังวลถึงกระบวนการสืบพันธุ์ของมนุษย์ที่อาจถูกขัดขวางโดยสารBPS ที่นำมาใช้ทดแทน BPA แล้วยังต้องกังวลถึงสาร BPS ที่อยู่ในหนอนพยาธิตัวกลมซึ่งพบได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ยิ่งไปกว่านั้นสารดังกล่าวยังพบได้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประเภทปลอด BPA ได้ด้วย

แม้ว่าการค้นพบครั้งนี้ดูน่ากังวลใจ แต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้ทราบว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องประเมินความปลอดภัยของสารทดแทนและส่วนผสมของสารเคมีต่างๆก่อนที่นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ และนับว่าเป็นข่าวดีที่ในขณะนี้แผนงานของภาครัฐและห้องปฏิบัติการในสถานศึกษาในสหรัฐฯกำลังดำเนินการเรื่องดังกล่าวไปยังทิศทางเดียวกัน งานวิจัยนี้ได้ทุนจากสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหลายแห่งและได้ตีพิมพ์ลงวารสาร PLOS genetics ด้วย

ทิ้งท้าย
หลายแหล่งข้อมูลแนะนำว่าทางที่ดีเราควรเลือกใช้ภาชนะบรรจุน้ำดื่มที่ทำจากเซรามิก หรือสเตนเลสสตีลแทนการใช้เหยือก ขวด แกลลอน หรือแก้วที่ทำจากพลาสติกที่น่าจะปลอดภัยเสียกว่า ส่วนอาหารกระป๋องก็เลือกอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแข็งบุภายในด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แทน

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม
https://newsroom.ucla.edu/releases/plastic-manufacturing-chemical-bps-harms-egg-cells-study-suggests
https://www.plasticstoday.com/bpa-bps%E2%80%94-it-all-bs/135957263924090

วารสารฉบับเต็ม
Yichang Chen, Le Shu, Zhiqun Qiu, Dong Yeon Lee, Sara J. Settle, Shane Que Hee, Donatello Telesca, Xia Yang, Patrick Allard. Exposure to the BPA-Substitute Bisphenol S Causes Unique Alterations of Germline FunctionPLOS Genetics, 2016; 12 (7): e1006223 DOI:10.1371/journal.pgen.1006223https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371%2Fjournal.pgen.1006223
BPA and BPS :
https://www.lifewithoutplastic.com/store/bisphenol_a_bpa_and_bps https://www.kerngoldenempire.com/news/how-to-avoid-bpa-and-its-evil-twin-bps

Scroll Up