มาริสา คุณธนวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ตอบ

หลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจเคยพบปัญหาเมื่อเวลาเชื่อมงานแล้วผิวตรงรอยเชื่อมจะไม่เรียบหรืออาจมีสนิมเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการเตรียมชิ้นงานก่อนการเชื่อม

การเตรียมชิ้นงานทำได้โดยการทำความสะอาดบริเวณที่จะเชื่อมและต้องเตรียมรอยต่อในการเชื่อมก่อนซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่วิธีการเชื่อม ดังนี้

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมทิก (TIG) และพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW)

การเตรียมรอยต่อชนไม่บากขอบงาน วิธีนี้จะง่ายต่อการเชื่อมโดยเติมลวดเชื่อมหรืออาจจะไม่เติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานที่จะนำมาเชื่อม แต่ต้องระวังเรื่องของการขาดการหลอมละลายหรือการทะลุของชิ้นงานด้วย แต่หากท่านใช้วิธีการต่อเกยก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมขอบชิ้นงาน แต่ก็ต้องระวังให้รอยต่อแนบสนิทก่อนที่จะลงมือเชื่อม 

ส่วนชิ้นงานที่เป็นภาชนะทั้งหลายอาจใช้วิธีต่อมุมซึ่งความหนาของชิ้นงานเป็นตัวกำหนดว่าจำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมหรือไม่ ในการเลือกเตรียมการเชื่อมวิธีนี้ ต้องเตรียมรอยที่จะเชื่อให้แนบสนิทและจุดตรงรอยต่อต้องสัมผัสกันตลอดความยาวที่จะเชื่อม 

สำหรับชิ้นงานที่บางจะนิยมใช้วิธีต่อขอบไม่ต้องเติมลวดเชื่อม การเตรียมรอยต่อจะง่ายแต่ไม่แนะนำหากจะนำชิ้นงานไปใช้กับงานที่ต้องการรับแรงดึง ส่วนการเตรียมรอยต่อแบบตัวทีจำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมและต้องเชื่อมให้ซึมลึก

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding : GMAW)

สำหรับการเชื่อมแบบ GMAW จะเตรียมรอยต่อแบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ตัวอย่างเช่น การบากวี ระยะช่องว่างที่รูท แต่จะลดจำนวนของเนื้อเชื่อมลงประมาณ 30% ของความยาวแนวเชื่อมเพื่อลดการเติมลวดเชื่อมและจะใช้การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบสเปรย์

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding : SAW)

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมใต้ผงฟลักซ์ หรือ SAW จะมีขนาดรอยบากและระยะห่างที่รูทน้อยกว่าการเชื่อมวิธีอื่นๆ เนื่องจากแนวเชื่อมมีขนาดใหญ่กว่าการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ และบางครั้งต้องใช้ฟลักซ์รองหลังหรือใช้แผ่นรองหลังที่เป็นแบบชั่วคราว และหากชิ้นงานมีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ก็ไม่จำเป็นต้องบากชิ้นงานตรงรอยต่อ หากชิ้นงานมีความหนา 3 มิลลิเมตรขึ้นไป อาจต้องเตรียมชิ้นงานแบบบากตัววี ตัวยู หรือตัวเจ

แหล่งที่มา

วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส TSSDA Forward
สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย (มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ โทร 02-616 6163-4 แฟกซ์ 02-279 5058)

ข้อมูลเพิ่มเติม [คลิกอ่านไฟล์ pdf]

  1. งานเชื่อมโลหะ (https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic/article/1493)
  2. Preparation for welding (https://cnqzu.com/library/Anarchy%20Folder/Workshop/Welding/Welding%20Aluminum%20&%20It’s%20Alloys.pdf
  3. Welding Procedure Preparation (https://www.cwbgroup.org/document/710
Scroll Up