แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

จบปัญหาเปราะบางแตกง่ายของกระดูกเทียมที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้วยกระดูกเทียมไฮเปอร์อิลาสติกยืดหยุ่นที่สั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติได้ตามรูปแบบที่ต้องการ Jakus นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นซึ่งมีพื้นฐานความรู้ด้านวัสดุโลหะและระเบิดได้รับแรงบันดาลใจจากกระบวนอัดรีด (extrusion process) ที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เขาและทีมได้นำส่วนสำคัญทางเทคนิคของกระบวนการนี้มาใช้กับวัสดุทางการแพทย์จนสามารถสังเคราะห์กระดูกเทียมได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์ดังกล่าวสามารถฉีดพิมพ์ชั้นของสารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์และพอลิเอสเทอร์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งเชื่อมกับชั้นของหมึกเข้าด้วยกันจนขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนปลูกถ่ายได้ตามต้องการ

ข้อดีของกระดูกจากเครื่องพิมพ์สามมิตินี้คือไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนแก่วัสดุจึงไม่ทำให้วัสดุมีความเปราะและไม่ทำลายยาปฏิชีวนะที่ใส่ไว้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในการผลิตต่อชิ้นใช้เวลาสั้นมากเพียงหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงเท่านั้นทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้หมึกและวัสดุที่พิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ยังเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน

ผลสำเร็จ
ทีมประสบความสำเร็จในการพิมพ์ชิ้นส่วนปลูกถ่ายจากเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อซ่อมแซมกระดูกสันหลังที่บาดเจ็บในสัตว์จำพวกหนูและแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นส่วนของกะโหลกลิง ผลการทดสอบในลิงพบว่า ชิ้นส่วนกะโหลกเทียมสามารถเชื่อมติดเข้ากับกะโหลกจริงของลิงได้ภายในหนึ่งเดือนและมีการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ด้วย นอกจากวัสดุที่นำมาใช้นั้นมีความยืดหยุ่นดี สามารถบีบอัดได้ในขณะใส่และขยายตัวให้พอดีกับตำแหน่งนั้นๆได้โดยไม่ต้องอาศัยกาวหรือการเย็บแล้ว มันยังมีสมบัติที่เข้ากันได้ทางชีวภาพและมีรูพรุนสูงเหมาะกับการเจริญของเส้นเลือด เซลล์และเนื้อเยื่ออีกด้วย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://www.scientificamerican.com/article/time-to-change-the-ink-in-the-bone-printer/
https://chicagotonight.wttw.com/2016/09/28/northwestern-scientists-create-synthetic-bone-using-3-d-printer

 

Scroll Up