รางวัลระดับนานาชาติ

ประเภท:
นักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
ดร.ต้องใจ ชูขจร ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง  หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ:
JSPS HOPE Fellow

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ:
หน่วยงาน Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

ผู้มอบ:
Prof. Makoto Kobayashi

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ:
ชื่องาน 10th HOPE Meeting with Nobel Laureates

สถานที่:
เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่:
12-15 มีนาคม 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
       
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) จัดการประชุม HOPE Meeting ขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะ ส่งผลสําคัญในการส่งเสริมความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทรรศนะที่เปิดกว้างและ สามารถพัฒนาความสามารถทางการวิจัยในระดับสูงได้ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาคสร้างเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่างๆ กับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําจากทั่วโลก
       ในพ.ศ. 2561 การประชุม HOPE meeting ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ณ เมืองโยโกฮาม่า โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ได้รับรางวัลโนเบล 8 ท่าน, นักวิทยาศาสตร์ 15 ท่านจากประเทศญี่ปุ่น, รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ได้รับการคัดเลือกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา (HOPE fellow) รวมทั้งสิ้น 106 ท่าน จากประเทศ ออสเตรเลีย, บังคลาเทศ, จีน, อียิปต์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เคนย่า, สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร, แอฟริกาใต้, ไต้หวัน, ไทย ตุรกี และเวียดนาม

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
       กิจกรรมในการประชุม HOPE meeting ครั้งที่ 10 ประกอบด้วย lecture จากผู้ได้รับรางวัลโนเบล 8 ท่านและผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน, การอภิปรายกลุ่มกับผู้ได้รับรางวัลโนเบล, Flash Talk (HOPE fellow พูดเกี่ยวกับงานวิจัยของตนเองภายใน 1 นาที), และ poster session  ในระหว่างการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และแม้กระทั่งในระหว่างมื้ออาหาร HOPE fellow มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากผู้ได้รับรางวัลโนเบลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ และได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงาน Nobel Prize Dialogue Tokyo 2018 ซึ่งจัดโดย Nobel Media และ JSPS

Scroll Up