ท่อสเตนเลส 304 ของระบบทำไอน้ำเกิดการรั่ว โดยตรวจพบการแตกร้าวร่วมกับการกัดกร่อนจากภายในสู่ภายนอก

ภาพถ่ายรังสีแสดงรอยแตกตามแนวยาวท่อ

ภาพภาคตัดขวางท่อแสดงการแตกแบบแขนง บ่งบอกลักษณะการกัดกร่อนภายใต้แรงเค้น (Stress corrosion crack)

Scroll Up