• ผลกระทบของบรรยากาศการเผาซินเทอร์ต่อสมบัติของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม(โครงการรับจ้างวิจัย)

ที่มาโครงการ
ชิ้นงานของบริษัทผลิตด้วยกระบวนการอัดและเผาซินเทอร์โดยชิ้นงานบางส่วนมีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนต่ำ ทางบริษัทต้องการปรับปรุงกระบวนการเผา ซินเทอร์เพื่อเพิ่มความต้านทางการกัดกร่อน โดยไม่กระทบต่อสมบัติอื่นๆ ของชิ้นงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการ
การทดลองในระดับห้องปฎิบัติการที่ MTEC พบว่าการเผาในบรรยากาศที่ไม่เหมาะสม และกระบวนการขัดผิวหลังเผาซินเทอร์ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาการต้านทานการกัดกร่อนต่ำ โดยปรับการบรรยากาศการเผา อีกทั้งปรับอุณหภูมิและเวลาเผาเพื่อให้สมบัติเชิงกลและสมบัติอื่นๆ ยังคงผ่านมาตรฐานของบริษัท และปรับกระบวนการขัดผิวของชิ้นงานหลังเผาซินเทอร์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเผาซินเทอร์และกระบวนการขัดผิวในระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ที่บริษัท

ผลงานที่เกิดขึ้น

  1. ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 140 ล้านบาท/ปี
  2. ผลงานในวารสารนานาชาติมี IF 1 ฉบับ (ระหว่างพิจารณา)
SampleOriginal atmosphereNew atmosphereAcceptable level
Density (g/cm3)7.067.10N/A
C (wt.%)0.030.04< 0.05
O (wt.%)0.210.26< 0.3
N (wt.%)0.710.02< 0.4

Scroll Up