ดร.อัญชลี มโนนุกุล (หัวหน้าโครงการ) นาง มากิโกะ ทันเกะ นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน และ นายนิพนธ์ เด็นหมัด

 

ที่มาโครงการ

ไททาเนียมเป็นวัสดุที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงทำให้ไททาเนียมถูกปนเปื้อนได้ง่ายระหว่างกระบวนการผลิตโฟมโลหะแบบรูพรุนต่อเนื่อง ถ้าสามารถควบคุมสารปนเปื้อนให้น้อยลงได้จะสามารถผลิตโฟมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น และมี application ใหม่ๆ เช่น วัสดุปลูกฝังในร่างกาย ขั้วเคมีไฟฟ้า ตัวกรองน้ำโลหะ ฯลฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

กระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมแบบเซลเปิดโดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์ได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้น จากองค์ความรู้เดิมซึ่งเอ็มเทคได้ยื่นจดสิทธิบัตรไว้ โดยปรับวัสดุตั้งต้นและตัวแปรในการผลิตให้สามารถผลิตโฟมไททาเนียมที่มีสมบัติเชิงกลดี ปัจจุบันได้ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยบริษัท Taisei Kogyo (Thailand) Co., Ltd.

ผลงานที่เกิดขึ้น

   • ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท /ปี
   • สิทธิบัตรไทย 4 ฉบับ (สิ่งประดิษฐ์ 2, ออกแบบ 2)
   • ผลงานในวารสารนานาชาติมี IF 4 ฉบับ
   • รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น วช. 2559

Scroll Up