ระบบควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยการใช้เทคโนโลยีแมชชีนวิชัน และ เทคโนโลยีการพิมพ์กล่องอัตโนมัติ

ความถูกต้องในการบรรจุสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงมาตรฐานของโรงงานผลิตและธุรกิจโดยรวม การใช้วิธีสุ่มตรวจไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ 100% เนื่องจากยังอาจมีสินค้าที่ไม่ถูกต้องหลุดรอดออกสู่ตลาด ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของการบรรจุสินค้าอัตโนมัติจึงเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และทำให้เกิดความถูกต้องในระบบบริหารจัดการภายในโรงงานผลิตเอง

แนวคิดหลัก
> พัฒนากระบวนการผลิตข้อต่อ PVC โดยปรับปรุงการตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ และจำนวนบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชันและระบบการพิมพ์กล่องอัตโนมัติ
> ทีมวิจัยเอ็มเทคพัฒนาระบบดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชัน (การมองและแยกแยะใช้ระบบกล้อง และการคำนวณใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ) และเทคโนโลยีการพิมพ์กล่องอัตโนมัติ

 

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> ช่วยควบคุมคุณภาพภายในกระบวนการบรรจุสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
> ทำงานได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง ลดการพึ่งพาแรงงานในกระบวนการลงได้ 3 คนต่อวัน และใช้เวลาตรวจสอบสินค้าไม่เกิน 3 วินาที ต่อชิ้น

 

สถานภาพผลงานวิจัย
ต้นแบบได้ถูกติดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2560 และใช้งานในสายการผลิตจริง ณ โรงงานของบริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.นิรุตต์ นาคสุข และทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
รัชนี ม้าทอง
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4313
Email : rutchanc@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up