แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น

ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและเกิดบาดแผลรุนแรง เช่น แผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เมื่อแผลหายแล้ว มักจะเกิดแผลเป็นดึงรั้งหรือแผลปูดนูนการรักษาแผลเป็นมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

แนวคิดหลัก
พัฒนา “แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น” โดยซิลิโคนเจลมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น ช่วยลดการเกิดแผลเป็นได้ดี ส่วนแผ่นผ้าเป็นวัสดุที่นุ่ม ช่วยเสริมแรงกดทับลงบนผิวหนังที่จะเกิดแผลเป็น ทำให้ผิวหนังใหม่จัดเรียงตัวได้ดีขึ้น

 

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> การใช้แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น ทำให้แผลเป็นมีความแข็งความหนา และความขรุขระลดลง
> ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแผลเป็น
> ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

สถานภาพผลงานวิจัย
ต้นแบบใช้งานเชิงสาธารณประโยชน์

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.วนิดา จันทร์วิกูล
ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์
วาสนา โคสอน
ปวีณา อุปนันต์

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
สุธินี แสงอรุณ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4321
Email : sutinee.sae@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up