วัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะ สำหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก

การอักเสบและติดเชื้อของกระดูก อาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือแม้แต่การเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การใช้การผ่าตัดและการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเป็นแนวทางการรักษาทั่วไป ในปัจจุบันมีการใช้วัสดุนำส่งยาที่เป็นเม็ดกลมที่ร้อยเป็นสายได้ นำไปวางในบริเวณแผลเพื่อให้วัสดุปลดปล่อยยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในบริเวณบาดแผล แต่ต้องนำวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกายในภายหลัง

แนวคิดหลัก
พัฒนาวัสดุนำส่งยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการอักเสบและติดเชื้อของกระดูกโดยไม่ต้องนำวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกายผู้ป่วยภายหลังการใช้งาน

 

จุดเด่นของผลงานวิจัย
> สามารถปลดปล่อยยาปฏิชีวนะปริมาณสูงเพื่อรักษาอาการอักเสบติดเชื้อของกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ
> ใช้งานได้โดยไม่ต้องนำวัสดุนำส่งยาออกจากร่างกายผู้ป่วย
> ใส่ยาปฏิชีวนะได้หลายประเภท
> ทำหน้าที่เป็นกระดูกเทียมได้พร้อมกัน

สถานภาพผลงานวิจัย
อยู่ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกในสหสถาบันและหาผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป และคณะ
ผลงานวิจัยร่วมระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4439
Email : jintamai@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up