โครงการวิจัย

Nonwovens : ผ้าไม่ถักทอวัสดุทางเลือกสำหรับการเพาะปลูก

Nonwovensผ้าไม่ถักทอวัสดุทางเลือกสำหรับการเพาะปลูก ผ้าไม่ถักทอหรือนอนวูฟเวน เป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยการผสมผสานระหว่างการเลือกใช้พอลิเมอร์และเส้นใยเทคโนโลยีการขึ้นรูป และการดัดแปรเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษ แนวคิดหลัก> ความสมบูรณ์ของรากส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถุงปลูกที่ช่วยให้อากาศและความชื้นภายในดินถ่ายเทได้ดีมีส่วนช่วยให้รากพืชเติบโตและแข็งแรง ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลิตผลที่ดี> ทีมวิจัยออกแบบและพัฒนานอนวูฟเวนสำหรับใช้เป็นถุงปลูกทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลิตผลของพืช   จุดเด่นของผลงานวิจัย> ถุงปลูกนอนวูฟเวนช่วยให้อากาศและความชื้นระบายได้ดี ลดความร้อนสะสมในดิน เมื่อเทียบกับถุงปลูกทั่วไป ส่งเสริมให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดีไม่ขดงอ> ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตผล เช่น มะเขือเทศราชินี ที่ใช้ถุงปลูกนอนวูฟเวน พบว่ารากยาวขึ้นและผลผลิตเพิ่มขึ้น 30-50 เปอร์เซ็นต์ สถานภาพผลงานวิจัยทดสอบปลูกกับพืชชนิดต่างๆ ในภาคสนาม เช่น มะเขือเทศ เมล่อน และพริกหวาน ทีมวิจัยและพัฒนาดร. จุรีรัตน์ ประสารนายณัฐภพ สุวรรณเมฆนายวัฒนา กลิ่นสุคนธ์นางสาวศิรดา ภาดี   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดร. จุรีรัตน์ ประสารโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4435, 4464Email : chureerp@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น

แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและเกิดบาดแผลรุนแรง เช่น แผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เมื่อแผลหายแล้ว มักจะเกิดแผลเป็นดึงรั้งหรือแผลปูดนูนการรักษาแผลเป็นมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ แนวคิดหลักพัฒนา “แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น” โดยซิลิโคนเจลมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น ช่วยลดการเกิดแผลเป็นได้ดี ส่วนแผ่นผ้าเป็นวัสดุที่นุ่ม ช่วยเสริมแรงกดทับลงบนผิวหนังที่จะเกิดแผลเป็น ทำให้ผิวหนังใหม่จัดเรียงตัวได้ดีขึ้น   จุดเด่นของผลงานวิจัย> การใช้แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น ทำให้แผลเป็นมีความแข็งความหนา และความขรุขระลดลง> ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแผลเป็น> ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สถานภาพผลงานวิจัยต้นแบบใช้งานเชิงสาธารณประโยชน์ ทีมวิจัยและพัฒนาดร.วนิดา จันทร์วิกูลดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์วาสนา โคสอนปวีณา อุปนันต์   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสุธินี แสงอรุณโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4321Email : sutinee.sae@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

RT Wheelchair : รถเข็นนั่งปรับนอน สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย

RT Wheelchairรถเข็นนั่งปรับนอน สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย การถ่ายภาพเอกซเรย์ให้ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือกับผู้สูงอายุ จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก เนื่องจากการเคลื่อนย้ายผิดวิธีระหว่างรถเข็นทั่วไปไปสู่เตียงเอกซเรย์ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หรืออาจเสียชีวิตได้ แนวคิดหลักออกแบบและพัฒนารถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว   ทีมวิจัยทำอย่างไรโครงสร้างรองรับร่างกายทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลดทอนคุณภาพรังสี มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย มีช่องใส่แผ่นภาพรังสีที่แผ่นดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ตลอดในแต่ละตำแหน่งของตัวรถและสามารถปรับเอนนอนได้จึงรองรับการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ในท่าประจำได้ทุกส่วนของร่างกาย จุดเด่นของผลงานวิจัย> ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในขณะขนย้ายผู้ป่วยสู่เตียงเอกซเรย์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการถ่ายภาพเอกซเรย์ และทำให้ได้ภาพถ่ายเอกซเรย์ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการวินิจฉัย> มีโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   สถานภาพงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีมวิจัยและพัฒนาดร.ดนุ พรหมมินทร์นายปริญญา จันทร์หุณีย์รศ. ดร. ศุภวิทู สุขเพ็งนางสาวบริพัฒน์ กัดมั่น   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดร.ดนุ พรหมมินทร์โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 74624Email : danup@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ParaFIT น้ำยางพาราข้นสำหรับทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง : Para Foam Innovation Thailand

ParaFIT น้ำยางพาราข้นสำหรับทำผลิตภัณฑ์โฟมยางPara Foam Innovation Thailand ผลิตภัณฑ์โฟมยางที่ทำจากน้ำยางพารา (เช่น หมอนยาง และที่นอนยาง) ที่ติดตรา Made in Thailand ได้รับความนิยมและความเชื่อถือ เนื่องจากผลิตจากยางพาราแท้ 100% มีคุณสมบัตินุ่มสบาย ช่วยกระจายแรงกดทับช่วยการไหลเวียนของโลหิต ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ปราศจากไรฝุ่นและเชื้อโรค และมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลาดหมอนยางและเครื่องนอนยางของไทยจึงเติบโตอย่างรวดเร็วมาก แนวคิดหลักน้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง แต่ในน้ำยางพาราข้นมีส่วนผสมของแอมโมเนีย ซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำยางพาราข้นเกิดการบูดเน่าก่อนนำไปใช้งาน แต่แอมโมเนียเป็นสารที่ระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรงมาก เมื่อระเหยสู่บรรยากาศทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบทางเดินหายใจกัดกร่อนโลหะ และทำให้น้ำยางพาราข้นที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษามีสมบัติไม่คงที่ ส่วนซิงก์ออกไซด์มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะหนัก และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง) น้ำยาง ParaFIT จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน้ำยางพาราข้นทางการค้า จุดเด่นของผลงานวิจัย> มีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า 30-75% เป็นมิตรกับคนทำงาน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อประสิทธิภาพการทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง> มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ และ เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ น้อยกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) 30% ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน้ำยางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง> […]

เตียงตื่นตัว เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ : JOEY – The active bed

เตียงตื่นตัว เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ JOEY – The active bed ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือการที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนประชากรวัยทำงานจึงเกิดคำถามสำคัญว่าเราจะดูผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพที่ดีให้นานที่สุดได้อย่างไร และมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้บ้าง แนวคิดหลักออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจากมุมมองของผู้ใช้ในด้านต่างๆหรือเรียกว่า “Human-centric design” โดยคำนึงถึง ความต้องการขั้นพื้นฐานคือ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงด้วยการกระตุ้นให้ผู้ใช้ลุกนั่งและยืนได้ด้วยตัวเอง ลดภาระการดูแล ใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีความเหมาะสมด้านการยศาสตร์ ราคาไม่สูงมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้สูงอายุได้ในวงกว้าง จุดเด่นของผลงานวิจัย> ช่วยกระตุ้นการลุกนั่ง-ยืน-เดินของผู้สูงอายุ> มีกลไกหลักสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก “ท่านอน” เป็น “ท่านั่ง” ในลักษณะ“พร้อมลุกยืน” กลไกนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม> มีสมองกลสำหรับวิเคราะห์ด้านสุขภาวะ ได้แก่ พฤติกรรมการนอน และการลุกจากเตียง อันจะนำไปสู่การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพและการนอนติดเตียงของผู้สูงอายุ   สถานภาพงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีมวิจัยและพัฒนาดร.สิทธา สุขกสิดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุลณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมรัชนี ม้าทองโทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4313Email : rutchanc@mtec.or.thศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

1 2 3 4 5 6 16
Scroll Up