ผลงานแนะนำ

ทีมวิจัยเอ็มเทค คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ ในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2562 งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 ติดต่อกัน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน และในครั้งนี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำนวน 102 ผลงาน

1 2 3
Scroll Up