“ActivePAKTM ถุงหายใจได้ จะเป็น Hero Packaging ที่ช่วยให้ท็อปส์ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการผักที่สดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค และก้าวไปอีกขั้นในการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตระหนักถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

เมทินี พิศุทธิ์สินธพ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและบริหารจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

และผู้บริหาร ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

คุณเมทินี พิศุทธิ์สินธพ เกริ่นนำว่านโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพ สดใหม่ เชื่อถือได้ และเป็นผู้นำนวัตกรรม และมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ท็อปส์ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ โดยเฉพาะในส่วนของการบรรจุสินค้า การขนส่งสินค้าเพื่อให้สินค้าสดใหม่ไปจนถึงมือผู้บริโภค

ล่าสุดท็อปส์ร่วมกับเอ็มเทคต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาถุงบรรจุผักนวัตกรรมใหม่ ‘ActivePAKTM ถุงหายใจได้’ ที่คงความสด รสชาติดีตามธรรมชาติของผัก คงคุณค่าทางโภชนาการ ลดการสูญเสีย และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

“ActivePAKTM ถุงหายใจได้ จะเป็น Hero Packaging ที่ช่วยให้ท็อปส์ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการผักที่สดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค และก้าวไปอีกขั้นในการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตระหนักถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” คุณเมทินีกล่าวเสริม

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ท็อปส์ได้นำ ‘ActivePAKTM ถุงหายใจได้’ มาใช้กับสินค้า OwnBrand ภายใต้แบรนด์ มายช้อยส์ (My Choice) โดยขั้นต่อไปมีแผนให้ซัพพลายเออร์และเกษตรกรในแต่ละชุมชนที่มีแบรนด์ของตัวเองนำถุงดังกล่าวไปใช้ เพื่อยืดอายุของผักบางประเภทที่ต้องดูแลพิเศษ ผักที่เน่าเสียง่าย หรือผักที่ปลูกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า

“ตลอด 3 ปีที่ร่วมมือกัน เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในอนาคต ท็อปส์ และเอ็มเทค สวทช. จะร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยเหลือสังคม ตามความตั้งใจที่ตรงกันของทั้งสองหน่วยงาน” คุณเมธินีแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกัน

 
Scroll Up