ธวัชชัย ศิลโกเศศศักดิ์

กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นโด ซัพพลาย จำกัด

(คนที่ 3 จากซ้าย)

บริษัท เอ็นโด ซัพพลาย จำกัด ต้องการพัฒนาตู้เก็บกล้องเอ็นโดสโคป (endoscope) ซึ่งสามารถควบคุมความชื้นให้ไม่เกิน  30% และภายในต้องมีความดันเป็นบวก (positive pressure) เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปข้างในตู้ จึงได้ติดต่อเอ็มเทค โดยทำงานนี้ในลักษณะรับจ้างวิจัย

“นักวิจัยของเอ็มเทคได้ช่วยออกแบบและจัดสร้างระบบคอนโทรล รวมทั้งฮาร์ดแวร์ที่นำลมมาเติม เป่าออกจากช่องไปเข้าเอ็นโดสโคป มีโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม ทำให้ได้ระบบที่เป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการ” นายธวัชชัย ศิลโกเศศศักดิ์  กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นโด ซัพพลาย กล่าว

ราคาขายของตู้ที่ผลิตเองโดยบริษัทยังต่ำกว่าตู้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศกว่าสิบเท่า ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยจากเดิมที่ขายตู้ลักษณะนี้ได้ 30 ตู้ใน 5 ปี ไปเป็น 11 ตู้ในปีที่แล้ว บริษัทยังเดินหน้าทำงานร่วมกับเอ็มเทคในเฟส 2 เพื่อพัฒนาตู้ที่สามารถเก็บกล้องเอ็นโดสโคปได้ถึง 7 วัน ในขณะที่คู่แข่งต่างประเทศสามารถเก็บได้เพียง 3 วันเท่านั้น

บริษัทยังต้องการความช่วยเหลือจากเอ็มเทคในด้านการจัดทำคู่มือของผลิตภัณฑ์โดยมีจุดสำคัญคือข้อมูลทางเทคนิคที่อ้างอิงกับมาตรฐานสากลอีกด้วย

Scroll Up