PR Banner

 

NEWS & EVENTS

สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เผยโฉมบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ “ActivePAK Ultra"...
17 Mar 2017 03:23

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เผยโฉมบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ “ActivePAK Ultra” คงความสด คุณค่า และรสชาติของเห็ดหอมให้สด อร่อย ได้ [ ... ]

อ่านต่อ
กลุ่มวิจัยอินโน-เฟรชแพค ได้เปิด Lab ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ม.เชียงใหม่...
03 Aug 2016 08:53

กลุ่มวิจัยอินโน-เฟรชแพค ได้เปิด Lab ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ม.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมงานวิจัยด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   [ ... ]

อ่านต่อ
กลุ่มวิจัยอินโน-เฟรชแพค ได้นำผลงาน “ถุงหายใจได้ (ActivePAK™)” สำหรับรักษาความสดของผักและผลไม้ มาจัดแสดงในงานทุนหมุนเวียนดีเด่น...
03 Aug 2016 08:44

  กลุ่มวิจัยอินโน-เฟรชแพค ได้นำผลงาน “ถุงหายใจได้ (ActivePAK™)” สำหรับรักษาความสดของผักและผลไม้ มาจัดแสดงในงานทุนหมุนเวียนดีเด่น โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสนใจเยี่ยมชม และให้คำแนะนำแก่กล [ ... ]

อ่านต่อ
Other Articles