Active PAK facebook

NEWS & EVENTS

ActivePAK in Organic & Natural Expo 2017
17 Aug 2017 08:22

Organic & Natural Expo เป็นงานแสดงสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปีนี้ ทีมอินโน-เฟรชแพค ได้แสดงผลงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK ที่สามารถยืดอายุ รักษาความสด ลดของเสีย ของผักผลไม้สด และถุงยังสามารถนำกลับมา [ ... ]

อ่านต่อ
ActivePAK สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักสดเพื่อชุมชนเกษตรกร
04 Jul 2017 07:30

สวทช. ร่วมกับ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต และท่านรองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผักสด ให้สดนานขึ้น ส่งตรงจากชุมชนถึงมือผู้บริโภค ภายในงานสินค้าชุมชน ปี 2560 จัดโดยกลุ่มเซ็นทรัล และกรมพัฒนาธุร [ ... ]

อ่านต่อ
ActivePAK in Thaifex2017
19 Jun 2017 09:04

Thaifex งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปีนี้ ทีมอินโน-เฟรชแพค ได้แสดงผลงานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ActivePAK แก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ 
Thaifex งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ใหญ่ที [ ... ]

อ่านต่อ