preloder

หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-10

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-10

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์

(5 กันยายน 2561) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์ ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »

ห้องปฏิบัติการการแพทย์เอ็มเทค รับใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด

ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับมอบใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก คุณปริวัตร อัครพิมาน บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค เสริมแกร่งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นำทีมตัวแทนเยาวชนไทย คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 2018” ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ นำทีมเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยทีมชนะเลิศจากการเเข่งขัน “ออกเเบบเเละสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ : RDC2018”

อ่านเพิ่มเติม »

นักวิจัยเอ็มเทคร่วมจัดกิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่”

นักวิจัยเอ็มเทค โดย ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์ และดร. ปิติชน กล่อมจิต ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม TYSA (Thai Young Scientists Academy) จัดกิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. อพวช. และเครือข่าย Thai Young Scientists Academy (TYSA)

อ่านเพิ่มเติม »

มหกรรมวิทย์ฯ สวทช. โดยเอ็มเทคกับกิจกรรม Power Ball

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

การกระตุ้นให้มิติใหม่กับวัสดุเก่า

กระดาษเป็นวัสดุที่ใช้กันมาเนิ่นนาน สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ และยังมีราคาที่ไม่แพง มันจึงเป็นวัสดุที่ทีมวิจัยจากสถาบันปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี (Carnegie Mellon University’s Human-Computer Interaction Institute) สนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีตัวกระตุ้นต้นทุนต่ำ

อ่านเพิ่มเติม »

หน้าต่างฉลาดควบคุมแสง ควบคุมความร้อน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้

หน้าต่างฉลาดแบบใหม่ให้คุณมากกว่ามุมมองที่ดี เพราะมันสามารถควบคุมปริมาณแสงแดดที่ส่องผ่านและควบคุมความร้อนภายในอาคารได้ด้วยการเปลี่ยนรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์ไปเป็นความร้อน ทั้งยังช่วยกำจัดแบคทีเรียอีโคไลบนกระจกได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

น้ำมันปรุงอาหารเปลี่ยนเหล็กกล้าไร้สนิมให้มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทำจากสเตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรงเพื่อ

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up