หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) ที่จัดโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคร่วมกับ TCDC จัดเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้” โดยวิทยากรเสวนาได้แก่ ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ และคุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเซรามิกส์

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ Additive Manufacturing Workshop

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ “Additive Manufacturing Workshop” โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 130 ท่าน รวมไปถึงวิทยากรจากหลายหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาโครงการ RDC เยี่ยมชม เอ็มเทค สวทช. และนำเสนอรูปแบบหุ่นต่อคณะกรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ให้การต้อนรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 89 คน จาก 32 สถาบัน โดยมี คุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้การต้อนรับและบรรยายผลงานวิจัยของเอ็มทค

อ่านเพิ่มเติม »

นักวิจัยเอ็มเทครับประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัย ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” อันได้แก่ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” และ “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคร่วมจัดนิทรรศการในงาน VIPTEL 2019 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เทคโนโลยีแลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยจากกลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต ในงาน VIPTEL 2019 จัดโดย บริษัท วิปเทล จำกัด ซึ่งเป็นงานสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง และการดูแลรักษาเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงพร้อมทั้งการบริหารจัดการพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม »

เทคโนโลยีดักน้ำในอากาศเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในทะเลทราย

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเอาชีวิตรอดในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างทะเลทราย สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายจึงจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าน้ำค้าง หรือหยดน้ำในอากาศอย่างหมอก นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการเอาตัวรอดของพืชและสัตว์ทะเลทรายไว้หลายชนิด

อ่านเพิ่มเติม »

นวัตกรรมจากยุงจอมยุ่ง

เด็กน้อยและผู้ใหญ่กลัวเข็มมีเฮ…หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เข็มฉีดยาจิ๋วที่แทงผิวหนังแล้วไม่เจ็บ โดยได้แรงบันดาลใจจากยุงเพศเมีย แมลงจอมยุ่งที่สร้างความรำคาญและเป็นพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม »

ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดการกับอาหารรสเผ็ดได้มากกว่าที่คุณสามารถ

หากคุณทำงานเป็นผู้ทดสอบรสชาติของอาหารรสเผ็ด คุณจะชิมอาหารได้ครั้งละไม่กี่ตัวอย่าง หลังจากนั้นตุ่มรับรสของคุณจะไร้ความรู้สึกและจำเป็นต้องพักการทดสอบ
ปัญหาดังกล่าวทำให้นักวิจัยพยายามคิดค้นและพัฒนา “ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ electronic tongue, e-tongue)”

อ่านเพิ่มเติม »

เซ็นเซอร์แบบซักได้สามารถถักทอเข้าไปในเนื้อวัสดุ

นักวิจัยจาก UBC Okanagan ประเทศแคนาดาพัฒนาเซ็นเซอร์เส้นใยที่มีราคาถูก มีความไวสูง ยืดได้ และสามารถถักเข้าไปในสิ่งทอและวัสดุคอมโพสิต นำไปสู่เสื้อผ้าฉลาดสำหรับใช้ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม »

วัสดุทางเลือกใหม่แทนสไตโรโฟม

นักวิจัยจาก Washington State University (WSU) พัฒนาวัสดุที่ทำจากพืชเป็นหลักเพื่อทดแทนสไตโรโฟม กระบวนการสังเคราะห์เรียบง่ายและใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up