หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

“สุวิทย์” ชูนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% นำนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตการเกษตร ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy

“สุวิทย์” ขานรับนโยบายรัฐบาล งดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 นี้ ผนึกภาคเอกชน-SMEs ไทย สร้างนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% จากแป้งมันสำปะหลัง ปฏิวัติรูปแบบถุงพลาสติกไทย ตอกย้ำแนวคิดนำนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร ตอบโจทย์ BCG Economy

อ่านเพิ่มเติม »

“สุวิทย์” ชูนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% นำนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตการเกษตร ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy

“สุวิทย์” ขานรับนโยบายรัฐบาล งดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 นี้ ผนึกภาคเอกชน-SMEs ไทย สร้างนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% จากแป้งมันสำปะหลัง ปฏิวัติรูปแบบถุงพลาสติกไทย ตอกย้ำแนวคิดนำนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร ตอบโจทย์ BCG Economy

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TMETC12)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หรือ TMETC 12 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ผลงานร่วมวิจัย เอ็มเทค NIMS ญี่ปุ่น และ IMS เวียดนาม ได้รับการเผยแพร่ในนามสมาคมวิศวกรรมการกัดกร่อนประเทศญี่ปุ่น ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ NACE-EAP 2019

งานประชุมวิชาการ NACE-EAP 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอ Plenary Lecture โดย Prof. Atsushi Nishikata นายกสมาคมวิศวกรรมการกัดกร่อนประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »

ถุงพลาสติกสลายตัวได้ จากแล็บสู่ใช้งานจริง

วันที่ 13 พฤศจิกายน2562 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBiA) และพันธมิตรภาคเอกชนร่วมแถลงข่าว “ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์ จากแล็บสู่การขยายผลเพื่อใช้งานจริง” ซึ่งเป็นการนำ “ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์” ผลงานวิจัยของเอ็มเทค สวทช. ที่ร่วมกับ บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพมาแปรรูปเป็นพลาสติกและทำการผสมสูตรเพื่อเพิ่มสมบัติทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับการนำไปขึ้นรูปเป็นฟิล์มบาง

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. โชว์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ Food Innoplis 2019

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) (สวทช.) ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2019 เพื่อตอกย้ำความสำคัญของนวัตกรรมอาหารและกระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกในประเทศเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่มีอยู่และเข้าใจแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย รวมถึงรับทราบความคืบหน้าของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าประมาณต้นปี 2563 จะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกได้นำแบบเชิงวิศวกรรมของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายไปใช้ในการผลิตได้จริง

อ่านเพิ่มเติม »

โพลิเมอร์กับการใช้งานเป็นฟิล์มคลุมโรงเรือน

โรงเรือนสามารถปกป้องพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยปรับสภาพอากาศภายในโรงเรือน เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณสูงและมีคุณภาพดี ช่วยเพิ่มช่วงเวลาในการเพาะปลูก และควบคุมการเกิดโรคพืชให้น้อยลงได้

อ่านเพิ่มเติม »

เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์ (Laser welding) ดีกว่าการเชื่อมทั่วไปอย่างไร

เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์นั้นมีข้อดีหลายประการ เมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบทั่วไป เช่น การเชื่อมแบบอาร์ก (Arc welding) หรือ การเชื่อมแบบทิก (Tungsten Inert Gas welding, TIG)

อ่านเพิ่มเติม »

เทคโนโลยีดักน้ำในอากาศเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในทะเลทราย

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเอาชีวิตรอดในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างทะเลทราย สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายจึงจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าน้ำค้าง หรือหยดน้ำในอากาศอย่างหมอก นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการเอาตัวรอดของพืชและสัตว์ทะเลทรายไว้หลายชนิด

อ่านเพิ่มเติม »

นวัตกรรม “Magik Growth” วัสดุเสริมการเพาะปลูกชนิดนอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

นักวิจัยจากทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนา “Magik Growth” วัสดุเสริมการเพาะปลูกชนิดนอนวูฟเวน ได้แก่ ถุงปลูกพืช ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดินที่มีสมบัติพิเศษช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม »

ฟิล์มคลุมโรงเรือน 3-in-1 (ใช้ 1 ได้ถึง 3)

นักวิจัยห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาฟิล์มคลุมโรงเรือนที่มีสมบัติหลากหลายรวมไว้ในฟิล์มเดียวทั้งกรองรังสียูวี สะท้อนรังสีเอ็นไออาร์ และกระจายแสงได้ดี ฟิล์มนี้สามารถควบคุมการผ่านของแสงให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

อ่านเพิ่มเติม »

สปริงนาโนทำจากคาร์บอนสามารถย่อยสลาย ‘ไมโครพลาสติก’สารมลพิษทางทะเล

ขยะพลาสติกที่ลงสู่มหาสมุทรและแม่น้ำก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของสัตว์ มนุษย์ และระบบนิเวศ เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยในออสเตรเลียได้พัฒนาวิธีการใหม่โดยการนำเกลียวสปริงที่ทำจากคาร์บอนมาใช้กำจัดไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำโดยไม่ทำอันตรายต่อจุลินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up