preloder

หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา พร้อมชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึกและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา พร้อมชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึกและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ตัวแทนประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ASEAN PT Training Workshop on ISO/IEC 17043:2010 (E)”

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง วิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ผลิตยางแผ่นคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-10

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์

(5 กันยายน 2561) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME

อ่านเพิ่มเติม »

ห้องปฏิบัติการการแพทย์เอ็มเทค รับใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด

ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับมอบใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก คุณปริวัตร อัครพิมาน บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

นักวิจัยพัฒนากาวให้มีสมบัติป้องกันการเกิดคราบของเหล็กจัดฟัน (bracket) บนตัวฟัน

นักวิจัยจากประเทศสเปน อังกฤษ และบราซิลได้รวมตัวพัฒนาวัสดุยึดติดหรือกาวที่ใช้ติดเหล็กจัดฟัน (Bracket) ให้มีสมบัติป้องกันคราบขาว

อ่านเพิ่มเติม »

inov-8 ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา โดยการเสริมสมรรถนะพื้นรองเท้าด้วยกราฟีน

inov-8 บริษัทผลิตรองเท้าวิ่งและฟิตเนสสัญชาติอังกฤษ ปฏิวัติวงการรองเท้ากีฬาด้วยการผสม กราฟีนลงในยางรองพื้นรองเท้าชั้นนอก (outsole)

อ่านเพิ่มเติม »

วิศวกรใช้เทคนิคพิมพ์สามมิติพิมพ์เจลอัจฉริยะเปลี่ยนรูปทรงได้

วิศวกรของมหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส (Rutgers University)ได้คิดค้นวิธีการ ”พิมพ์สี่มิติ” สำหรับเจลอัจฉริยะซึ่งนำไปสู่

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up