preloder

หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยยางในงาน The Conference on Research and Innovations PRISM 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยยางในงาน The Conference on Research and Innovations PRISM 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง

6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค พร้อมร่วมงาน “วันยางบึงกาฬ” โชว์ผลงานนวัตกรรมยางพารา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวจัดใหญ่ ‘งานวันยางพารา บึงกาฬ 2562’ ระหว่าง13-19 ธ.ค.นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬ ศูนย์กลางยางพารา เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด “การตลาดและนวัตกรรรมนำการผลิต” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของเอ็มเทค และหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ทุกภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นทางด้านอาหารและการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ทดสอบเรือตักขยะ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทศบาลนครรังสิต ทดสอบการใช้งานต้นแบบ “เรือตักขยะขนาดเล็ก” ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า เก็บเศษขยะหลังจากเทศกาลวันลอยกระทง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ริมเขื่อนสะพานแดง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาเศษขยะในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนคืนความสวยงามและสะอาดตาให้กับแหล่งน้ำ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน METALEX 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “เมทัลเล็กซ์ 2018”

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

หลอดดูดน้ำใช้ซ้ำได้ กัดเคี้ยวได้ และแห้งได้ด้วยการเหวี่ยง

พวกเราต้องการให้ CHEW ส่งเสริมให้คุณรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงมีความสุขกับการใช้หลอดในแบบเดิมที่คุณเคยใช้ในอดีต

อ่านเพิ่มเติม »

แอโรเจลแรกของโลกทำมาจากขวดพลาสติกและใช้ประโยชน์ได้มากมาย

ขวดป๊อป หรือขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำหรือน้ำอัดลม เป็นขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่งที่มีพิษและไม่สามารถย่อยสลายได้ ขยะดังกล่าวมักสิ้นสุดลงในมหาสมุทร หลุมฝังกลบซึ่งส่งผลต่อชีวิตทางทะเลอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม »

ครั้งแรกของโลก: อิฐชีวภาพจากปัสสาวะมนุษย์

ครั้งแรกของโลก! ทีมวิจัยจาก University of Cape Town นำโดย Dr.Dyllon Randall ได้พัฒนาวิธีการนำปัสสาวะของมนุษย์มาใช้ประโยชน์เพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์ (zero-waste) โดยผลิตเป็นปุ๋ยและอิฐชีวภาพ สำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up