หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

(12 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

(12 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า” ในงาน ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา 2562

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ 2562 ภายใต้ชื่อ “EEC’s Chonburi : Job IT & Career” โดยงานดังกล่าวจัดตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

อ่านเพิ่มเติม »

ผลงานวิจัยเอ็มเทค คว้า 2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก และรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงาน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมงานแถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์ 2562” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้อง MR211-213 Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference: nano tech 2019) ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค, สวทช. ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019)

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “11th Viptel Annual Technology Seminar”

18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัย A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D) และ Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industryในงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar ให้แก่ผู้ร่วมงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar

อ่านเพิ่มเติม »

นวัตกรรมจากยุงจอมยุ่ง

เด็กน้อยและผู้ใหญ่กลัวเข็มมีเฮ…หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เข็มฉีดยาจิ๋วที่แทงผิวหนังแล้วไม่เจ็บ โดยได้แรงบันดาลใจจากยุงเพศเมีย แมลงจอมยุ่งที่สร้างความรำคาญและเป็นพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

สีโพลิเมอร์ช่วยให้อาคารเย็น

วิศวกรจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพัฒนาสีโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้เกือบ 100% ช่วยลดอุณหภูมิให้อาคาร รถยนต์ เครื่องบิน หรือพื้นผิวใดๆ ทั้งโลหะ พลาสติก และไม้ ที่โดนแดดเผา

อ่านเพิ่มเติม »

แถบป้ายล่องหน: นักฟิสิกส์สามารถเขียน อ่าน และลบได้ด้วยแสง

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีเก็บข้อมูลแบบใหม่บนแถบป้ายแผ่นพลาสติกใสที่บางกว่าเส้นผมด้วยการใช้แสงพิมพ์แบบไม่ต้องสัมผัส อีกทั้งรอยพิมพ์ที่เกิดขึ้นยังสามารถอ่าน ลบ และพิมพ์ลวดลายใหม่ได้

อ่านเพิ่มเติม »

ไบโอพลาสติกจากจุลินทรีย์กินสาหร่าย

นักวิทยาศาสตร์จาก Tel Aviv University พัฒนากระบวนการผลิตไบโอพลาสติกที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างผืนดินและน้ำสะอาด เพราะไบโอพลาสติกนี้ผลิตจากจุลินทรีย์ที่กินสาหร่ายทะเล ไม่ก่อให้เกิดของเสียที่เป็นพิษและสามารถรีไซเคิลกลับไปเป็นของเสียอินทรีย์ได้

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up