หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

บริการ

มหกรรมวิทย์ฯ สวทช. โดยเอ็มเทคกับกิจกรรม Power Ball

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

มหกรรมวิทย์ฯ สวทช. โดยเอ็มเทคกับกิจกรรม Power Ball

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค นำทีมเยาวชนไทยเข้าเเข่งขัน IDC Robocon 2018 เสริมเเกร่งหุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

UACJ Corporation บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมและการขึ้นรูปจากประเทศญี่ปุ่น ลงทุนตั้งศูนย์วิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช.

6 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยเอ็มเทค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UACJ Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมและการขึ้นรูป จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญา กับ Mr. Kazuhisa Shibue ผู้บริหาร UACJ Corporation ภายหลังบริษัทญี่ปุ่นได้ตัดสินใจลงทุนตั้งศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (INC-2) เพื่อสร้างความร่วมมือผ่านการร่วมวิจัย กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Social Expo 2018

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน ภายใต้ธีม “Moving towards brighter future with stronger people” โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยงานวิจัยที่เอ็มเทคนำไปจัดแสดง ได้แก่ นวัตกรรมด้าน Human – centric Design สำหรับผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมเนคเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือ

17 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน

อ่านเพิ่มเติม »

สำรวจผลงานวิจัยเอ็มเทค ในงาน Thailand Tech Show 2018 เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

สำรวจงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในงาน Thailand Tech Show 2018
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา วันที่ 4-8 กรกฏาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

น้ำมันปรุงอาหารเปลี่ยนเหล็กกล้าไร้สนิมให้มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทำจากสเตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรงเพื่อ

อ่านเพิ่มเติม »

โพลิเมอร์สองลักษณะ: เปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อโดนแสง

นักวิจัยจาก MIT ออกแบบโพลิเมอร์ที่มีองค์ประกอบเดียวกันให้สามารถประพฤติตัวได้ 2 ลักษณะคือ จากแข็งเป็นนิ่มหรือกลับไปมาได้เมื่อโดนแสงยูวีและแสงสีเขียว

อ่านเพิ่มเติม »

เมมเบรนฉลาด อาวุธใหม่ต่อต้านมลพิษทางน้ำมัน

ปัจจุบันน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันยังคงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะในแต่ละปีมีการปล่อยน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำถึงสองล้านตัน แน่นอนว่า นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกรวมทั้งผู้ที่รักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้นิ่งนอนใจ

อ่านเพิ่มเติม »

ติดตามเราบน SOCIAL MEDIA

Scroll Up
preloder