preloder

หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุเมืองพัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 59 คน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุเมืองพัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 59 คน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดการประชุมโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
และรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค นำผลงานวิจัยจัดแสดงในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

วทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคจัดงานเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนครั้งยิ่งใหญ่ APCCC18

การประชุมวิชาการนานาชาติ APCCC จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม »

JFE Steel Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช.

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยเอ็มเทค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก JFE Steel Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม จากประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สนุกกับอาหารเพื่ออนาคต

งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก เอ็มเทค ได้ร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย คุณเพ็ญนภา มุทิตามงคล และ คุณณัชชา ประกายมรมาศ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฐาน “Powerball อาหารเพื่ออนาคต” : พาวเวอร์บอล Power Ball และ พาวเวอร์เจล Power Gel

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

สารเคลือบอัจฉริยะป้องกันการเกาะติดได้ทุกสิ่ง ยกเว้นสิ่งที่คุณต้องการ

ที่ผ่านมาเราเคยเห็นการเคลือบผิววัสดุด้วยสารเคลือบลื่น (lubricant) เพื่อป้องกันสารต่างๆมาเกาะติด อย่างการเคลือบผิววัสดุของปีกเครื่องบิน

อ่านเพิ่มเติม »

วัสดุใสและยืดหยุ่นจากไหมและนาโนทิวป์

นักวิจัยจาก University of Pittsburgh’s Swanson School of Engineering พัฒนาวัสดุใสที่ยืดหยุ่นได้จากการสร้างอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลของโปรตีนไหมและคาร์บอนนาโนทิวป์ ทำให้ได้อุปกรณ์ชีวการแพทย์สายพันธุ์ใหม่ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up