หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางไทย RISE ครั้งที่ 5

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE 2019)

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางไทย RISE ครั้งที่ 5

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE 2019)

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาใช้ไบโอดีเซลให้สูงขึ้นในภาคขนส่ง

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ที่ 4 จากขวา) ร่วมด้วย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน เอ็มเทค สวทช. (ที่ 6 จากซ้าย) และวิทยากร พร้อมทีมวิจัย จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อนำเสนอผลสรุปในการทดสอบและศึกษาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในงาน Thailand Social Expo 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงโครงการวิจัย “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในงาน Thailand Social Expo 2019

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า หลังจากก่อนหน้านี้ถ่ายทอดฯ ให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไปแล้ว เล็งขยายโครงการ เปิดรับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพิ่มโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าถึงรถเข็นไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน MANUFACTURING EXPO 2020 : InterPlas Thailand 2020 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 โดยเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต Failure Analysis and Corrosion Technology Research Team (FACT)

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร เยี่ยมชม บ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ และ บ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสัญจรขึ้น บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ของ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

อ่านเพิ่มเติม »

เทคโนโลยีดักน้ำในอากาศเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในทะเลทราย

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะเอาชีวิตรอดในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างทะเลทราย สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายจึงจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าน้ำค้าง หรือหยดน้ำในอากาศอย่างหมอก นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการเอาตัวรอดของพืชและสัตว์ทะเลทรายไว้หลายชนิด

อ่านเพิ่มเติม »

นวัตกรรมจากยุงจอมยุ่ง

เด็กน้อยและผู้ใหญ่กลัวเข็มมีเฮ…หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เข็มฉีดยาจิ๋วที่แทงผิวหนังแล้วไม่เจ็บ โดยได้แรงบันดาลใจจากยุงเพศเมีย แมลงจอมยุ่งที่สร้างความรำคาญและเป็นพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม »

สักวันหนึ่งขนมปังเก่าเหลือทิ้งอาจเอามาทำเสื้อผ้าได้

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Borås ประเทศสวีเดนพัฒนาสิ่งทอแบบยั่งยืนจากขนมปังเก่าเหลือทิ้งเพื่อลดปัญหาจากการใช้ฝ้ายซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำมาก และกระบวนการผลิตสิ่งทอจากปิโตรเคมีที่ปลดปล่อยไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม »

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความสดของอาหารสามารถใช้แทน use-by date ช่วยลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็นได้

ทีมวิจัยจาก Imperial College London พัฒนาเซ็นเซอร์ราคาถูก เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนได้ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ตรวจวัดความเน่าเสียของอาหารประเภทเนื้อสัตว์และปลาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้บริโภค เพราะช่วยลดปริมาณอาหารเสีย รวมถึงขยะพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม »

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับใช้กับอาหารสามารถย่อยสลายภายในเวลา 2 ปี

นักวิทยาศาสตร์จาก KTU พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในถังหมักขยะภายในเวลา 2 ปี พลาสติกนี้ยังมีลักษณะใส ไม่เป็นพิษ จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up