แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

ถาม : กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง (Super glue) และกาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives) เป็นกาวไซยาโนอะคริเลตเหมือนกัน แต่ทำไมการใช้งานถึงต่างกัน?

ตอบ :

 กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง (Super glue)

กาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives)

โครงสร้างทางเคมีของกาวไซยาโนอะคริเลตชนิดต่างๆ

กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง(Super glue) เป็นกาวที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเมทิลไซยาโนอะคริเลต (Methyl-2- cyanoacrylate : C5H5NO2) หรือเอทิลไซยาโนอะคริเลต (Ethyl-2-cyanoacrylate : C6H7NO2) ส่วนกาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives) เป็นกาวที่สังเคราะห์จากสารบิวทิลไซยาโนอะคริเลต (n-Butyl cyanoacrylate: C8H11NO2) และออกทิลไซยาโนอะคริเลต (2-Octyl cyanoacrylate : C12H19NO2) แม้ว่ากาวทั้งสองชนิดดังกล่าวสังเคราะห์ได้จากสารประเภทเดียวกันคือสารไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) ก็ตาม แต่กาวทั้งสองนั้นมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน จากภาพสังเกตได้ว่าสายโซ่ในโครงสร้างของกาวซูเปอร์กลูนั้นจะสั้นกว่าสายโซ่ในโครงสร้างของกาวติดเนื้อเยื่อ สายโซ่ที่สั้นกว่านี่เองที่เป็นผลให้กาวซูเปอร์กลูเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่น(Polymerization)ได้เร็วกว่ากาวติดเนื้อเยื่อซึ่งจะมีการคายความร้อนที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังได้มากกว่า นอกจากนี้แล้ว สายโซ่ที่สั้นกว่ายังทำให้กาวซูเปอร์กลูเกิดการสลายตัวได้เร็วกว่ากาวติดเนื้อเยื่อ โดยการสลายตัวนี้จะปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) และ อัลคิลไซยาโนอะคริเลต (Alkyl cyanoacrylate) ที่เป็นตัวการสำคัญที่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อออกมาอีกด้วย ดังนั้นกาวซูเปอร์กลูจึงไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกับกาวติดเนื้อเยื่อได้นั่นเอง ดังนั้นกาวทั้งสองชนิดจึงมีสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยกาวซูเปอร์กลูจะเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน เพราะมันสามารถติดกับวัสดุได้สนิท และแห้งไว โดยทั่วไปมักใช้ตัวย่อว่า ‘CA’ เพื่อบ่งบอกว่าเป็นกาวที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial grade) ส่วนกาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives) เป็นกาวไซยาโนอะคริเลตเกรดพิเศษที่ได้รับการพัฒนาให้ไม่เป็นพิษและเกิดการระคายเคืองกับผิวหนังน้อยที่สุดเหมาะสำหรับนำมาใช้ทางการแพทย์ ทั้งกับมนุษย์และสัตว์(Medical grade)โดยกาวชนิดนี้สามารถนำมาใช้ติดเนื้อเยื่อหรือผิวหนังที่ฉีกขาดแทนการเย็บแผล หรืออาจจะใช้ร่วมกับการเย็บแผล 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความในห้องสมุดเอ็มเทค

ประวัติการค้นพบกาวพลังช้าง (“Super glue กาวมหัศจรรย์”รหัสบทความ INFO-14580วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ปี2547เล่มที่34)

กาวพลังช้างเป็นกาวที่เกิดการแข็งตัวได้เนื่องจากเกิดปฎิกิริยาเคมี มีชื่อเรียกทางเคมีว่ากาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) และชื่อทางการคำว่า ซูเปอร์กลู (Super glue) มีประวัติการค้นพบเริ่มต้นในห้องวิจัยของบริษัทโกดัก (Kodak) เมืองรอเชสเตอร์(Rochester) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1942 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ดร.คูเวอร์ (Dr.Harry Coover) นักวิจัยของบริษัทได้พยายามผลิตแผ่นพลาสติกใสสำหรับติดตั้งบนปืนเพื่อใช้ในการเล็งหาเป้าหมายในการยิง เขาได้ทดลองผลิตพลาสติกใสประเภทอะคริลิกขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยการเลือกใช้โมโนเมอร์ประเภทอะคริเลตหลายชนิด รวมถึงสารเอทิลไซยาโนอะคริเลต (Ethyl cyanoacrylate) ด้วย แต่ไม่นาน ดร.คูเวอร์ ก็ค้นพบว่าพลาสติกที่ผลิตจากไซยาโนอะคริเลตนี้เป็นพลาสติกที่ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากมีความเหนียวติดแน่นบนพื้นผิวอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานรวมทั้งยากต่อการทำความสะอาด จึงไม่ได้ให้ความสนใจในการนำมาวิจัยและพัฒนาต่อไป จนกระทั่งในอีก 9 ปีต่อมาจึงได้ค้นพบด้วยความบังเอิญในห้องทดลองร่วมกับทีมวิจัยของบริษัทอีสต์แมน โกดัก (Eastman Kodak) ในเมืองเทนเนสซี (Tennessee) ที่อยู่ระหว่างการวัดสมบัติหักเหแสง (refraction) ของสารเอทิลไซยาโนอะคริเลต จึงได้ทาสารนี้ลงระหว่างปริซึม2แท่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องมือวัด แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถหาวิธีการใดๆ ที่จะแยกปริซึมทั้ง2แท่งออกจากกันได้ จึงทำให้ดร.คูเวอร์สนใจและทำการทดลองต่อจนพบว่า เอทิลไซยาโนอะคริเลตมีสมบัติเป็นกาวที่มีการยึดติดที่แข็งแรงอย่างน่ามหัศจรรย์ มีความทนทานต่อแรงดึงสูง และสามารถยกวัตถุที่หนักถึง1ตันให้สูงขึ้นได้โดยการทากาวบนพื้นที่เพียง1ตารางนิ้วเท่านั้น

รายชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง

รหัสบทความ ชื่อบทความ BOOK_NAME ปีที่ เล่มที่ จำนวนหน้า
INFO-12009 กาวร้อนสำหรับอุตสาหกรรมกราฟฟิก วารสารการบรรจุภัณฑ์ 11 3 2
INFO-12041 กาวกันน้ำ : กาวเลียนแบบธรรมชาติ จดหมายข่าวสาระความรู้ชมรมไคติน-ไคโตซาน 3 9 2
INFO-12043 กาวชีวภาพ จดหมายข่าวสาระความรู้ชมรมไคติน-ไคโตซาน 4 14 2
INFO-12632 บทเรียนวิชาเคมี : ว่าด้วยเรื่องกาวจากหอย นิตยสาร Update 18 192 3
INFO-12633 เกร็ดน่ารู้ของกาว นิตยสาร Update 18 192 4
INFO-12634 เรียนรู้เรื่องกาว วัสดุใกล้ตัว นิตยสาร Update 18 192 3
INFO-1347 การจัดจำแนกประเภทของกาวที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ วารสารการบรรจุภัณฑ์ 7 1 9
INFO-14094 กาว (Glue) วารสาร INVENTION : วารสารเพื่อผู้รักการประดิษฐ์ 007 7 4
INFO-1412 การจัดจำแนกประเภทของกาวที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) วารสารการบรรจุภัณฑ์ 7 2 9
INFO-14580 Super glue กาวมหัศจรรย์ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2547 34 4
INFO-14966 กาวปิดแผล เทคโนโลยีมหัศจรรย์ วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี/Technology Promotion and Innomag Magazine 30 173 6
INFO-17862 ห้องทดลองวัสดุ : กาวสูตรพิเศษทำจากน้ำนม จดหมายข่าวเอ็มเทค 1 4 3
INFO-2107 กาวที่ใช้กับเครื่องบินเล็ก วารสาร HOBBY ELECTRONICS 2543 103 5
INFO-2609 การเลือกใช้กาวสำหรับติดฉลาก วารสารการบรรจุภัณฑ์ 7 4 1
INFO-28142 ปัญหาและการแก้ไขในกระบวนการลอกกาวไหม วารสาร Colour Way 11 59 4
INFO-30450 การผลิตกาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานไม้ยางพารา นิตยสาร THE RUBBER INTERNATIONAL 8 11 3
INFO-3411 กาววิเศษสำหรับการซ่อมแซมสถาปัตยกรรมอียิปต์ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2540 8 1
INFO-34148 กาวเพิ่มความเร็ว: สารโด๊ปไม้ปิงปอง วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2551 52 4
INFO-34201 การพัฒนากาวไวต่อแรงกด (Pressure-sensitive adhesive) จากน้ำยางธรรมชาติ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 2 1 9
INFO-38197 กาวติดยางกับโลหะโดยใช้กาวน้ำ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 5 4 1
INFO-38342 ผ่าสมอง..เทคนิคการติดกาวชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ วารสาร MODERN MANUFACTURING 10 109 1
INFO-4041 กาวที่ใช้ในถุงลมนิรภัย วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2542 17 1
INFO-4393 ทำไมกาวสมัยใหม่ติดแน่น ทนทาน วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2541 11 1
INFO-5198 กาวติดแผล วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2541 10 2
INFO-5314 สิ่งแวดล้อมกับกาวและสารเคลือบ วารสารการบรรจุภัณฑ์ 9 3 1
INFO-6347 กาวอีพอกซีชนิดใหม่ที่ทำให้หลุดออกจากกันโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2545 26 1
INFO-6637 กาวไม้อัดผลิตจากถั่วเหลือง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 3 1
INFO-7248 การวิเคราะห์การปิดกล่องด้วยแถบกาวและกาวร้อน วารสารการบรรจุภัณฑ์ 10 1 1
INFO-7251 สาเหตุของการเกาะติดของแถบกาวปิดผนึกด้วยความร้อนภายในม้วน วารสารการบรรจุภัณฑ์ 10 1 1
NEWS-10420 MTEC : กาวเจลาติน ไคโตซาน วารสารพลาสติก 18 5 1
NEWS-12007 โอกาสของฉลากกาวในตัว วารสารการบรรจุภัณฑ์ 11 3 1
NEWS-13552 สีจราจรชนิดเทปกาวจากยางธรรมชาติ วารสาร POPULAR MECHANICS 1 7 1
NEWS-13798 กาวนำไฟฟ้า..จุดจบของการบัดกรี นิตยสาร Update 18 195 1
NEWS-13875 เทปกาวยางสีจราจร เทคนิคใหม่เพิ่มมูลค่ายางไทย นิตยสาร THE RUBBER INTERNATIONAL 5 11 3
NEWS-15600 กาวแข็งแรงสูงจากทะเล วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2547 35 1
NEWS-15919 ห่อหุ้มอีกชั้น (กาว EPOXY ใส่ซอง) วารสาร POPULAR MECHANICS 2 14 1
NEWS-19273 นวัตกรรม…เทปกาวเพื่อทุกคำตอบของงานติดยึดวัสดุ วารสาร Industry Innovation 1 3 2
NEWS-19297 นวัตกรรมใหม่ของเทปกาวสองหน้า วารสาร Engineering Today 2 24 2
NEWS-19693 กาวจากกบประสานกระดูกหัวเข่า นิตยสาร Update 20 208 2
NEWS-19809 นวัตกรรมใหม่ของเทปกาวสองหน้า วารสาร Industry Innovation 2 4 1
NEWS-20453 3M แถบกาวที่เอาอยู่ วารสาร POPULAR MECHANICS 24 2 1
NEWS-24809 จากเซลล์มาเป็นกาวในเครื่องจักรนาโน นิตยสาร Update 20 213 2
NEWS-24918 Super Glue กาวมหัศจรรย์ วารสาร Industry Focus / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท) 14 81 1
NEWS-26381 เทคโนโลยียางพารา หาเทคนิคลดรอยรั่วทำกาวปลอดสาร นิตยสาร Update 20 219 2
NEWS-26603 กาวเหนียวดั่งเท้าตุ๊กแก วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2549 42 1
NEWS-28723 กาวจุลินทรีย์ ตราช้างยังอึ้ง นิตยสาร Update 21 226 2
NEWS-30388 ITAP สนับสนุนแปลนทอยส์ พัฒนาสูตรกาวไร้สารเคมีและกระบวนการผลิต วารสารเทคนิค (เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ) 23 270 1
NEWS-34547 พิชาวุฒิ มานพกาวี นักวิทย์วัยทีน พัฒนาพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง นิตยสาร Update 23 251 1
NEWS-38217 วัสดุกาวติดหนึบ เลียนแบบตีนตุ๊กแก นิตยสาร Update 27 295 1
NEWS-3833 กาววอลเปเปอร์พร้อมผนึก วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 7 77 1
NEWS-9859 กาวสำหรับดาวเทียมสื่อสาร วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2545 29 1

 

INFO = ความรู้/วิชาการ NEWS = ข่าว/ประชาสัมพันธ์/โฆษณา

TRENDS = วิเคราะห์/วิจารณ์/แนวโน้ม PLAN = แผนงาน / นโยบาย

หมายเหตุ ท่านสามารถสั่งสำเนาบทความดังกล่าวโดยสมัครสมาชิก>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิกหรือล๊อกอิน< 

หลังจากนั้นกรอกแบบฟอร์มบริการโดยแจ้งรหัสบทความที่ต้องการตรง ส่วนที่1

Scroll Up