แปลและเรียบเรียง โดย มาริสา คุณธนวงศ์

ถาม : กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง (Super glue) และกาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives) เป็นกาวไซยาโนอะคริเลตเหมือนกัน แต่ทำไมการใช้งานถึงต่างกัน?

ตอบ :

 กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง (Super glue)

กาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives)

โครงสร้างทางเคมีของกาวไซยาโนอะคริเลตชนิดต่างๆ

กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง(Super glue) เป็นกาวที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเมทิลไซยาโนอะคริเลต (Methyl-2- cyanoacrylate : C5H5NO2) หรือเอทิลไซยาโนอะคริเลต (Ethyl-2-cyanoacrylate : C6H7NO2) ส่วนกาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives) เป็นกาวที่สังเคราะห์จากสารบิวทิลไซยาโนอะคริเลต (n-Butyl cyanoacrylate: C8H11NO2) และออกทิลไซยาโนอะคริเลต (2-Octyl cyanoacrylate : C12H19NO2) แม้ว่ากาวทั้งสองชนิดดังกล่าวสังเคราะห์ได้จากสารประเภทเดียวกันคือสารไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) ก็ตาม แต่กาวทั้งสองนั้นมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน จากภาพสังเกตได้ว่าสายโซ่ในโครงสร้างของกาวซูเปอร์กลูนั้นจะสั้นกว่าสายโซ่ในโครงสร้างของกาวติดเนื้อเยื่อ สายโซ่ที่สั้นกว่านี่เองที่เป็นผลให้กาวซูเปอร์กลูเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่น(Polymerization)ได้เร็วกว่ากาวติดเนื้อเยื่อซึ่งจะมีการคายความร้อนที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังได้มากกว่า นอกจากนี้แล้ว สายโซ่ที่สั้นกว่ายังทำให้กาวซูเปอร์กลูเกิดการสลายตัวได้เร็วกว่ากาวติดเนื้อเยื่อ โดยการสลายตัวนี้จะปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) และ อัลคิลไซยาโนอะคริเลต (Alkyl cyanoacrylate) ที่เป็นตัวการสำคัญที่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อออกมาอีกด้วย ดังนั้นกาวซูเปอร์กลูจึงไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกับกาวติดเนื้อเยื่อได้นั่นเอง ดังนั้นกาวทั้งสองชนิดจึงมีสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยกาวซูเปอร์กลูจะเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน เพราะมันสามารถติดกับวัสดุได้สนิท และแห้งไว โดยทั่วไปมักใช้ตัวย่อว่า ‘CA’ เพื่อบ่งบอกว่าเป็นกาวที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial grade) ส่วนกาวสังเคราะห์ทางการแพทย์หรือกาวติดเนื้อเยื่อ (Medical adhesives/Tissue adhesives) เป็นกาวไซยาโนอะคริเลตเกรดพิเศษที่ได้รับการพัฒนาให้ไม่เป็นพิษและเกิดการระคายเคืองกับผิวหนังน้อยที่สุดเหมาะสำหรับนำมาใช้ทางการแพทย์ ทั้งกับมนุษย์และสัตว์(Medical grade)โดยกาวชนิดนี้สามารถนำมาใช้ติดเนื้อเยื่อหรือผิวหนังที่ฉีกขาดแทนการเย็บแผล หรืออาจจะใช้ร่วมกับการเย็บแผล 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความในห้องสมุดเอ็มเทค

ประวัติการค้นพบกาวพลังช้าง (“Super glue กาวมหัศจรรย์”รหัสบทความ INFO-14580วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ปี2547เล่มที่34)

กาวพลังช้างเป็นกาวที่เกิดการแข็งตัวได้เนื่องจากเกิดปฎิกิริยาเคมี มีชื่อเรียกทางเคมีว่ากาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) และชื่อทางการคำว่า ซูเปอร์กลู (Super glue) มีประวัติการค้นพบเริ่มต้นในห้องวิจัยของบริษัทโกดัก (Kodak) เมืองรอเชสเตอร์(Rochester) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1942 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ดร.คูเวอร์ (Dr.Harry Coover) นักวิจัยของบริษัทได้พยายามผลิตแผ่นพลาสติกใสสำหรับติดตั้งบนปืนเพื่อใช้ในการเล็งหาเป้าหมายในการยิง เขาได้ทดลองผลิตพลาสติกใสประเภทอะคริลิกขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยการเลือกใช้โมโนเมอร์ประเภทอะคริเลตหลายชนิด รวมถึงสารเอทิลไซยาโนอะคริเลต (Ethyl cyanoacrylate) ด้วย แต่ไม่นาน ดร.คูเวอร์ ก็ค้นพบว่าพลาสติกที่ผลิตจากไซยาโนอะคริเลตนี้เป็นพลาสติกที่ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากมีความเหนียวติดแน่นบนพื้นผิวอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานรวมทั้งยากต่อการทำความสะอาด จึงไม่ได้ให้ความสนใจในการนำมาวิจัยและพัฒนาต่อไป จนกระทั่งในอีก 9 ปีต่อมาจึงได้ค้นพบด้วยความบังเอิญในห้องทดลองร่วมกับทีมวิจัยของบริษัทอีสต์แมน โกดัก (Eastman Kodak) ในเมืองเทนเนสซี (Tennessee) ที่อยู่ระหว่างการวัดสมบัติหักเหแสง (refraction) ของสารเอทิลไซยาโนอะคริเลต จึงได้ทาสารนี้ลงระหว่างปริซึม2แท่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องมือวัด แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถหาวิธีการใดๆ ที่จะแยกปริซึมทั้ง2แท่งออกจากกันได้ จึงทำให้ดร.คูเวอร์สนใจและทำการทดลองต่อจนพบว่า เอทิลไซยาโนอะคริเลตมีสมบัติเป็นกาวที่มีการยึดติดที่แข็งแรงอย่างน่ามหัศจรรย์ มีความทนทานต่อแรงดึงสูง และสามารถยกวัตถุที่หนักถึง1ตันให้สูงขึ้นได้โดยการทากาวบนพื้นที่เพียง1ตารางนิ้วเท่านั้น

รายชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง

รหัสบทความชื่อบทความBOOK_NAMEปีที่เล่มที่จำนวนหน้า
INFO-12009กาวร้อนสำหรับอุตสาหกรรมกราฟฟิกวารสารการบรรจุภัณฑ์1132
INFO-12041กาวกันน้ำ : กาวเลียนแบบธรรมชาติจดหมายข่าวสาระความรู้ชมรมไคติน-ไคโตซาน392
INFO-12043กาวชีวภาพจดหมายข่าวสาระความรู้ชมรมไคติน-ไคโตซาน4142
INFO-12632บทเรียนวิชาเคมี : ว่าด้วยเรื่องกาวจากหอยนิตยสาร Update181923
INFO-12633เกร็ดน่ารู้ของกาวนิตยสาร Update181924
INFO-12634เรียนรู้เรื่องกาว วัสดุใกล้ตัวนิตยสาร Update181923
INFO-1347การจัดจำแนกประเภทของกาวที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์วารสารการบรรจุภัณฑ์719
INFO-14094กาว (Glue)วารสาร INVENTION : วารสารเพื่อผู้รักการประดิษฐ์00774
INFO-1412การจัดจำแนกประเภทของกาวที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)วารสารการบรรจุภัณฑ์729
INFO-14580Super glue กาวมหัศจรรย์วารสารเทคโนโลยีวัสดุ2547344
INFO-14966กาวปิดแผล เทคโนโลยีมหัศจรรย์วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี/Technology Promotion and Innomag Magazine301736
INFO-17862ห้องทดลองวัสดุ : กาวสูตรพิเศษทำจากน้ำนมจดหมายข่าวเอ็มเทค143
INFO-2107กาวที่ใช้กับเครื่องบินเล็กวารสาร HOBBY ELECTRONICS25431035
INFO-2609การเลือกใช้กาวสำหรับติดฉลากวารสารการบรรจุภัณฑ์741
INFO-28142ปัญหาและการแก้ไขในกระบวนการลอกกาวไหมวารสาร Colour Way11594
INFO-30450การผลิตกาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานไม้ยางพารานิตยสาร THE RUBBER INTERNATIONAL8113
INFO-3411กาววิเศษสำหรับการซ่อมแซมสถาปัตยกรรมอียิปต์วารสารเทคโนโลยีวัสดุ254081
INFO-34148กาวเพิ่มความเร็ว: สารโด๊ปไม้ปิงปองวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2551524
INFO-34201การพัฒนากาวไวต่อแรงกด (Pressure-sensitive adhesive) จากน้ำยางธรรมชาติวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง219
INFO-38197กาวติดยางกับโลหะโดยใช้กาวน้ำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง541
INFO-38342ผ่าสมอง..เทคนิคการติดกาวชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะวารสาร MODERN MANUFACTURING101091
INFO-4041กาวที่ใช้ในถุงลมนิรภัยวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2542171
INFO-4393ทำไมกาวสมัยใหม่ติดแน่น ทนทานวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2541111
INFO-5198กาวติดแผลวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2541102
INFO-5314สิ่งแวดล้อมกับกาวและสารเคลือบวารสารการบรรจุภัณฑ์931
INFO-6347กาวอีพอกซีชนิดใหม่ที่ทำให้หลุดออกจากกันโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2545261
INFO-6637กาวไม้อัดผลิตจากถั่วเหลืองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1631
INFO-7248การวิเคราะห์การปิดกล่องด้วยแถบกาวและกาวร้อนวารสารการบรรจุภัณฑ์1011
INFO-7251สาเหตุของการเกาะติดของแถบกาวปิดผนึกด้วยความร้อนภายในม้วนวารสารการบรรจุภัณฑ์1011
NEWS-10420MTEC : กาวเจลาติน ไคโตซานวารสารพลาสติก1851
NEWS-12007โอกาสของฉลากกาวในตัววารสารการบรรจุภัณฑ์1131
NEWS-13552สีจราจรชนิดเทปกาวจากยางธรรมชาติวารสาร POPULAR MECHANICS171
NEWS-13798กาวนำไฟฟ้า..จุดจบของการบัดกรีนิตยสาร Update181951
NEWS-13875เทปกาวยางสีจราจร เทคนิคใหม่เพิ่มมูลค่ายางไทยนิตยสาร THE RUBBER INTERNATIONAL5113
NEWS-15600กาวแข็งแรงสูงจากทะเลวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2547351
NEWS-15919ห่อหุ้มอีกชั้น (กาว EPOXY ใส่ซอง)วารสาร POPULAR MECHANICS2141
NEWS-19273นวัตกรรม…เทปกาวเพื่อทุกคำตอบของงานติดยึดวัสดุวารสาร Industry Innovation132
NEWS-19297นวัตกรรมใหม่ของเทปกาวสองหน้าวารสาร Engineering Today2242
NEWS-19693กาวจากกบประสานกระดูกหัวเข่านิตยสาร Update202082
NEWS-19809นวัตกรรมใหม่ของเทปกาวสองหน้าวารสาร Industry Innovation241
NEWS-204533M แถบกาวที่เอาอยู่วารสาร POPULAR MECHANICS2421
NEWS-24809จากเซลล์มาเป็นกาวในเครื่องจักรนาโนนิตยสาร Update202132
NEWS-24918Super Glue กาวมหัศจรรย์วารสาร Industry Focus / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท)14811
NEWS-26381เทคโนโลยียางพารา หาเทคนิคลดรอยรั่วทำกาวปลอดสารนิตยสาร Update202192
NEWS-26603กาวเหนียวดั่งเท้าตุ๊กแกวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2549421
NEWS-28723กาวจุลินทรีย์ ตราช้างยังอึ้งนิตยสาร Update212262
NEWS-30388ITAP สนับสนุนแปลนทอยส์ พัฒนาสูตรกาวไร้สารเคมีและกระบวนการผลิตวารสารเทคนิค (เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)232701
NEWS-34547พิชาวุฒิ มานพกาวี นักวิทย์วัยทีน พัฒนาพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงนิตยสาร Update232511
NEWS-38217วัสดุกาวติดหนึบ เลียนแบบตีนตุ๊กแกนิตยสาร Update272951
NEWS-3833กาววอลเปเปอร์พร้อมผนึกวารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW7771
NEWS-9859กาวสำหรับดาวเทียมสื่อสารวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2545291

 

INFO = ความรู้/วิชาการ NEWS = ข่าว/ประชาสัมพันธ์/โฆษณา

TRENDS = วิเคราะห์/วิจารณ์/แนวโน้ม PLAN = แผนงาน / นโยบาย

หมายเหตุ ท่านสามารถสั่งสำเนาบทความดังกล่าวโดยสมัครสมาชิก>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิกหรือล๊อกอิน< 

หลังจากนั้นกรอกแบบฟอร์มบริการโดยแจ้งรหัสบทความที่ต้องการตรง ส่วนที่1

Scroll Up