MTEC News

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”...

เอ็มเทคและเนคเทค ร่วมผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินโครงการ...

พิธีเปิดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ เฟ้นหาทีมสุดยอดจากมหาวิทยาลัยทั่วไทยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ณ เมืองปลาดิบ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4...

เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัย ActivePAK ในงาน ThaiFex2018 World of Food Asia 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำผลงานวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ActivePAK ถุงหายใจได้ และ เครื่องมือด้านบรรจุภัณฑ์ จัดแสดงในงาน THAIFEX 2018...

RDC2018 การแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาค เขตภาคเหนือ

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

RDC2018 การแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์...

เอ็มเทค แสดงผลงานวิจัยเพื่อผู้สูงอายุในงาน “วันครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ในงาน “วันครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง”...

งานวิจัยสู่ชุมชน เอ็มเทค สวทช. ติวเข้มความรู้วิธีย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างจุดขายให้กับชุมชนบ้านโคกหลัก 7

ปัจจุบันการนำสีธรรมชาติมาใช้แทนสีเคมีได้รับความนิยมมากขึ้น แต่การใช้สีธรรมชาติก็ยังมีข้อด้อยคือเฉดสีไม่สม่ำเสมอ สีซีดหรือสีตกระหว่างการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคกหลัก...

เปิดสนามการแข่งขันระดับภูมิภาค RDC2018 ภาคใต้ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันระดับประเทศ

คุณศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย...

Load More (36)
Scroll Up