รายงานประจำปี

Dowload รายงานประจำปี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2562 [pdf]
annual-report2561-cover
Dowload รายงานประจำปี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2561 [pdf]
annual-report2560-cover
Dowload รายงานประจำปี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2560 [pdf]
1cover_f
Dowload รายงานประจำปี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2559 [pdf]
Scroll Up