รายงานประจำปี

annual-report2561-cover
Dowload รายงานประจำปี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2561 [ 13 Mb : pdf ]
annual-report2560-cover
Dowload รายงานประจำปี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2560 [ 89 Mb : pdf ]
1cover_f
Dowload รายงานประจำปี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปี 2559 [ 182.4 Mb : pdf ]
Scroll Up