เทคโนอัปเดต

แสงช่วยให้การพิมพ์ 3 มิติล้ำไปอีกขั้น…สามารถผลิตชิ้นงานได้จากวัสดุหลายชนิด!

นักวิจัยจาก University of Wisconsin-Madison พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบใหม่ที่ใช้แสงในการควบคุมรูปแบบของการเกิดโพลิเมอร์ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้จากวัสดุหลายชนิด

สารเคลือบโลหะแบบใหม่ซ่อมแซมรอยขีดข่วน รอยแตก ได้เองภายในไม่กี่วินาที

อุปกรณ์ดักจับความชื้นจากอากาศและขับออกมาเป็นน้ำสะอาดทำขึ้นจากไฮโดรเจลราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพจับความชื้นได้ดีแม้จากอากาศที่มีความชื้นต่ำ

วัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกล้ามเนื้อซึ่งแข็งแรงขึ้นหลังจากยืดกล้ามเนื้อ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดค้นพบวิธีผลิตวัสดุให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากการใช้งาน ความคิดนี้เลียนแบบกลไกของกล้ามเนื้อที่เจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นภายหลังออกกำลังกาย

จากกากตะกอนขยะรีไซเคิลสู่ก้อนอิฐลดโลกร้อน

ทีมวิจัยจาก RMIT University เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เสนออิฐดินเผาผสมกากตะกอนขยะ (biosolids) เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับการบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมการผลิตอิฐ

แสงช่วยให้การพิมพ์ 3 มิติล้ำไปอีกขั้น…สามารถผลิตชิ้นงานได้จากวัสดุหลายชนิด!

นักวิจัยจาก University of Wisconsin-Madison พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบใหม่ที่ใช้แสงในการควบคุมรูปแบบของการเกิดโพลิเมอร์ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้จากวัสดุหลายชนิด

สารเคลือบโลหะแบบใหม่ซ่อมแซมรอยขีดข่วน รอยแตก ได้เองภายในไม่กี่วินาที

อุปกรณ์ดักจับความชื้นจากอากาศและขับออกมาเป็นน้ำสะอาดทำขึ้นจากไฮโดรเจลราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพจับความชื้นได้ดีแม้จากอากาศที่มีความชื้นต่ำ

วัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกล้ามเนื้อซึ่งแข็งแรงขึ้นหลังจากยืดกล้ามเนื้อ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดค้นพบวิธีผลิตวัสดุให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากการใช้งาน ความคิดนี้เลียนแบบกลไกของกล้ามเนื้อที่เจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นภายหลังออกกำลังกาย

จากกากตะกอนขยะรีไซเคิลสู่ก้อนอิฐลดโลกร้อน

ทีมวิจัยจาก RMIT University เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เสนออิฐดินเผาผสมกากตะกอนขยะ (biosolids) เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับการบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมการผลิตอิฐ

แสงช่วยให้การพิมพ์ 3 มิติล้ำไปอีกขั้น…สามารถผลิตชิ้นงานได้จากวัสดุหลายชนิด!

นักวิจัยจาก University of Wisconsin-Madison พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบใหม่ที่ใช้แสงในการควบคุมรูปแบบของการเกิดโพลิเมอร์ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้จากวัสดุหลายชนิด...

สารเคลือบโลหะแบบใหม่ซ่อมแซมรอยขีดข่วน รอยแตก ได้เองภายในไม่กี่วินาที

อุปกรณ์ดักจับความชื้นจากอากาศและขับออกมาเป็นน้ำสะอาดทำขึ้นจากไฮโดรเจลราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพจับความชื้นได้ดีแม้จากอากาศที่มีความชื้นต่ำ...

วัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกล้ามเนื้อซึ่งแข็งแรงขึ้นหลังจากยืดกล้ามเนื้อ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดค้นพบวิธีผลิตวัสดุให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากการใช้งาน ความคิดนี้เลียนแบบกลไกของกล้ามเนื้อที่เจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นภายหลังออกกำลังกาย...

จากกากตะกอนขยะรีไซเคิลสู่ก้อนอิฐลดโลกร้อน

ทีมวิจัยจาก RMIT University เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เสนออิฐดินเผาผสมกากตะกอนขยะ (biosolids) เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับการบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมการผลิตอิฐ...

สีโพลิเมอร์ช่วยให้อาคารเย็น

วิศวกรจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียพัฒนาสีโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้เกือบ 100% ช่วยลดอุณหภูมิให้อาคาร รถยนต์ เครื่องบิน หรือพื้นผิวใดๆ ทั้งโลหะ พลาสติก และไม้ ที่โดนแดดเผา...

แถบป้ายล่องหน: นักฟิสิกส์สามารถเขียน อ่าน และลบได้ด้วยแสง

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีเก็บข้อมูลแบบใหม่บนแถบป้ายแผ่นพลาสติกใสที่บางกว่าเส้นผมด้วยการใช้แสงพิมพ์แบบไม่ต้องสัมผัส อีกทั้งรอยพิมพ์ที่เกิดขึ้นยังสามารถอ่าน ลบ และพิมพ์ลวดลายใหม่ได้...

ไบโอพลาสติกจากจุลินทรีย์กินสาหร่าย

นักวิทยาศาสตร์จาก Tel Aviv University พัฒนากระบวนการผลิตไบโอพลาสติกที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างผืนดินและน้ำสะอาด เพราะไบโอพลาสติกนี้ผลิตจากจุลินทรีย์ที่กินสาหร่ายทะเล...

เจลเกลือดูดน้ำได้จำนวนมากจากอากาศ

อุปกรณ์ดักจับความชื้นจากอากาศและขับออกมาเป็นน้ำสะอาดทำขึ้นจากไฮโดรเจลราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพจับความชื้นได้ดีแม้จากอากาศที่มีความชื้นต่ำ...

วัสดุหล่อลื่นตัวเอง…แรงบันดาลใจจากไส้เดือน

นักวิทยาศาสตร์จาก Leibniz Institute for New Materials (INM) เยอรมนี ได้สร้างวัสดุที่มีกลไกเลียนแบบผิวไส้เดือน โดยคาดว่าวัสดุใหม่นี้จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั้งในวงการอุตสาหกรรมและชีวการแพทย์...

Load More (64)
Scroll Up