ติดต่อ MTEC

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500
โทรสาร 0 2564 6501- 5

ติดต่อสอบถาม
ต่อ 0
การวิจัยและพัฒนาต่อ 4785-4786, 4789
การบริการทางเทคนิคต่อ 4108, 4115
การพัฒนากำลังคน (ฝึกอบรม)ต่อ 4675, 4677
การพัฒนากำลังคน (กิจกรรม)ต่อ 4676, 4679
การเยี่ยมชมต่อ 4672
ห้องสมุดเอ็มเทคต่อ 4400​

ส่งข้อความถึง MTEC

สอบถามข้อมูล หรือบริการที่คุณสนใจได้ที่แบบฟอร์มข้างล่างนี้Scroll Up