หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค ร่วมเนคเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือ

17 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมเนคเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือ

17 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน

อ่านเพิ่มเติม »

สำรวจผลงานวิจัยเอ็มเทค ในงาน Thailand Tech Show 2018 เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

สำรวจงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในงาน Thailand Tech Show 2018
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา วันที่ 4-8 กรกฏาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ แผนกการวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ ศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสัญจรขึ้น ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) และ ศูนย์สาธิตระบบการผลิตยุคใหม่ ซอยตรีมิตร กรุงเทพมหานครฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วม เนคเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคร่วมจัดแสดงนวัตกรรมถุงหายใจได้ในงาน InterPlas Thailand 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน InterPlas Thailand 2018 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร ครั้งที่ 27 โดยงานวิจัยที่เอ็มเทคนำไปจัดแสดง คือ ผลงานวิจัย (1). ActivePAK (2). ActivePAK Top Flex (3). ActivePAK Ultra โดย ดร.วิชชุดา เดาด์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

อ่านเพิ่มเติม »

ผงสีจากใบลำไยสำหรับพิมพ์ลายผ้า เพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมชุมชน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ขยายผลการใช้สีธรรมชาติในรูปแบบผงสีจากใบลำใยสำหรับงานพิมพ์ผ้า พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

แผ่นปิดแผลฉลาด

ทีมวิจัยจาก Tufts University พัฒนาต้นแบบแผ่นปิดแผลที่สามารถตรวจติดตามอาการของแผลเรื้อรังและนำส่งยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาแผลให้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

สารเคลือบชนิดใหม่ช่วยให้สิ่งทอจากธรรมชาติกันน้ำได้

ทีมวิจัยจาก MIT พัฒนาสารเคลือบกันน้ำที่สามารถใช้กับสิ่งทอจากธรรมชาติอย่างฝ้ายและไหมที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม »

วอลเปเปอร์ฉลาด…ติดไฟยากและยังส่งสัญญาณเตือนทั้งเสียงและแสงเมื่อเกิดเพลิงไหม้

ทีมวิจัยจาก Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences ได้พัฒนาวอลเปเปอร์ที่นอกจากจะใช้เปลี่ยนโฉมให้ห้องแล้ว ยังทนไฟและทำหน้าที่เป็นยามคอยส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ได้

อ่านเพิ่มเติม »

ติดตามเราบน SOCIAL MEDIA

Scroll Up
preloder