“การพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ เสมือนการเดินทางที่ใช้เวลายาวนาน

สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นจากการค้นหาตัวเองให้พบว่าสนใจอะไร มีแววเรื่องใด

และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา”

ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สวทช.

ศ.ดร.สุภาพรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สวทช. ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพราะได้ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนสนุกจึงเกิดความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก และมุ่งมั่นเรียนสายนี้จนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอก

หลังจบการศึกษาชีวิตก็พลิกผันต้องไปทำงานถึงต่างแดน โดยเป็นอาจารย์ที่ University of Arizona เมืองทูซอน รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกาการทำงานที่นี่ก็ไม่ง่ายนัก เพราะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาจารย์สุภาพรรณขณะบรรยายในห้องเรียนและสอนการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เส้นทางชีวิตของ ดร.สุภาพรรณ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย บางครั้งถึงกับท้อ แต่ไม่เคยถอย! ด้วยหลักคิดว่า

“เมื่อถึงทางตัน หยุดพักเพื่อใคร่ครวญปัญหา
หาความรู้จากภายนอกมาแก้ไข ด้วยมุมมองหรือวิธีการใหม่ๆ”

จากอดีตจวบจนปัจจุบัน ประสบการณ์ชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิต หรือการเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างแดน ล้วนทรงคุณค่ายิ่ง ผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 86

Scroll Up