ข่าวประชาสัมพันธ์

“สุวิทย์” ชูนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% นำนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตการเกษตร ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy

“สุวิทย์” ขานรับนโยบายรัฐบาล งดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค. 2563 นี้ ผนึกภาคเอกชน-SMEs ไทย สร้างนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% จากแป้งมันสำปะหลัง ปฏิวัติรูปแบบถุงพลาสติกไทย ตอกย้ำแนวคิดนำนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร ตอบโจทย์ BCG Economy

เอ็มเทค สวทช. ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TMETC12)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หรือ TMETC 12 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานร่วมวิจัย เอ็มเทค NIMS ญี่ปุ่น และ IMS เวียดนาม ได้รับการเผยแพร่ในนามสมาคมวิศวกรรมการกัดกร่อนประเทศญี่ปุ่น ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ NACE-EAP 2019

งานประชุมวิชาการ NACE-EAP 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอ Plenary Lecture โดย Prof. Atsushi Nishikata นายกสมาคมวิศวกรรมการกัดกร่อนประเทศญี่ปุ่น

ถุงพลาสติกสลายตัวได้ จากแล็บสู่ใช้งานจริง

วันที่ 13 พฤศจิกายน2562 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBiA) และพันธมิตรภาคเอกชนร่วมแถลงข่าว “ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์ จากแล็บสู่การขยายผลเพื่อใช้งานจริง” ซึ่งเป็นการนำ “ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์” ผลงานวิจัยของเอ็มเทค สวทช. ที่ร่วมกับ บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพมาแปรรูปเป็นพลาสติกและทำการผสมสูตรเพื่อเพิ่มสมบัติทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับการนำไปขึ้นรูปเป็นฟิล์มบาง

เอ็มเทค สวทช. โชว์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ Food Innoplis 2019

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก กรุงเทพฯ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) (สวทช.) ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2019 เพื่อตอกย้ำความสำคัญของนวัตกรรมอาหารและกระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกในประเทศเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่มีอยู่และเข้าใจแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย รวมถึงรับทราบความคืบหน้าของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าประมาณต้นปี 2563 จะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกได้นำแบบเชิงวิศวกรรมของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายไปใช้ในการผลิตได้จริง

เอ็มเทคจัดประชุมเชิงวิชาการ Mercedes-Benz Energy: Empowering Battery Solutions

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Mercedes-Benz Energy: Empowering Battery Solutions วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Franz Schilling, Head of Sales, Mercedes-Benz Energy GmgH, A Daimler Company มาเป็นวิทยากรรับเชิญ และบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน สถานการณ์ทางการตลาดและทิศทางในการใช้ระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบัน รวมไปถึงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์

เอ็มเทค สวทช. อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ สำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ส่งมอบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในโครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.2”

Scroll Up