ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63 กับ ถุงมือหนึบ หนับ

เอ็มเทค สวทช. จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สร้างความสนุกสนานผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนผ่านฐานกิจกรรมที่มีมากกว่า 10 สถานี โดยมีนักเรียนละแวกใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,300 คน จาก 14 โรงเรียน

เอ็มเทคร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางชีวภาพ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดแสดงผลงานวิจัยด้านการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย การจัดประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจำบ้าน แพทย์สาขาอื่น และบุคลากรที่สนใจ ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ต่อประชาชนทั่วไป

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติในงาน “THAILAND RUBBER EXPO 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติในงาน “THAILAND RUBBER EXPO 2019 ซึ่งเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบยางไทย และผู้ซื้อยางจากทั้งในและต่างประเทศ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยใน งาน METALEX 2019 ASEAN

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง จัดแสดงผลงานจัย ซอฟต์แวร์ CAE 3D เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (computer-aided engineering: CAE) ในงาน เมทัลเล็กซ์ 2019 METALEX2019 ภายใต้แนวคิด “New Smart Technologies”

เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน BRAND’S Health Research Awards 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน BRAND’S Health Research Awards 2019 จัดโดยมูลนิธิแบรนด์เฮอร์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และมอบทุนวิจัยให้กับผู้มีผลงานเด่นในแต่ละสาขาซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้แก่ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสมองและเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง ภายในงานดังกล่าวเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง ผลงานวิจัย “เกมฝึกสมอง” (MONICA) สำหรับช่วยกระตุ้นและฝึกสมองผู้สูงอายุ ด้านสมาธิ ความจำ การเรียนรู้ การมองเห็นและตอบสนองการวางแผนและตัดสินใจและภาษา

เอ็มเทค ร่วมแถลงผลงาน สวทช. ปี 62 งานวิจัยตอบโจทย์และหนุน s-curve ประเทศ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ในปี 2563 เอ็มเทค สวทช. จะมุ่งพัฒนางานวิจัยตาม 4 กลุ่มหลักภายใต้ BCG Economy Model

Soft X-ray Emission Spectroscopy and Advanced SEM: light elements revealed

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย และ บริษัท JEOL จัดอบรมหัวข้อเรื่อง Soft X-ray Emission Spectroscopy and Advanced SEM: light elements revealed จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสาตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

M-Wheel อุปกรณ์พ่วงต่อเปลี่ยนรถเข็นธรรมดาให้เป็น “รถเข็นไฟฟ้า” โชว์ตัวในงานแถลงข่าว “Maker Faire Bangkok 2020

ดร. ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. เข้าร่วมโชว์ผลงาน M-Wheel อุปกรณ์พ่วงต่อเปลี่ยนรถเข็นธรรมดาให้เป็น “รถเข็นไฟฟ้า” ที่มีมาตรฐาน ภายในงานแถลงข่าว Maker Fair Bangkok 2020

เอ็มเทค ยกทัพทีมวิจัยพบปะเกษตรกร พร้อมแสดงผลงานวิจัยในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2563

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชาวสวนยางพารา นำทีมวิจัย MTEC สัญจร

Scroll Up