ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5

(12 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า” ในงาน ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา 2562

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัย “อุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1” ในโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณที่ 2562 ภายใต้ชื่อ “EEC’s Chonburi : Job IT & Career” โดยงานดังกล่าวจัดตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี ตัวแทนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

ผลงานวิจัยเอ็มเทค คว้า 2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก และรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงาน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562

เอ็มเทค ร่วมงานแถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์ 2562” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้อง MR211-213 Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เอ็มเทค สวทช. ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference: nano tech 2019) ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค, สวทช. ให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019)

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “11th Viptel Annual Technology Seminar”

18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัย A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D) และ Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industryในงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar ให้แก่ผู้ร่วมงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar

เอ็มเทค ร่วมจัดกิจกรรม “คัดแยกขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม” ในงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์”

เอ็มเทค พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Lookie Waste” หวังให้ผู้บริโภคลดปริมาณการเกิดของขยะอาหาร

ขยะอาหารเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาและมีผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นจึงเกิด “Lookie Waste” ขึ้นซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มุ่งเน้นการเพื่อตรวจสอบปริมาณของขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน

เอ็มเทค ร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 จัดสัมมนาให้ความรู้และเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ จัดโดย จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ และเครือมติชน พร้อมหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมากมาย ระหว่างวันที่ 13-18 ธ.ค.2561 นี้

Scroll Up