ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) ที่จัดโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

เอ็มเทคร่วมกับ TCDC จัดเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้” โดยวิทยากรเสวนาได้แก่ ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ และคุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล ทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยเซรามิกส์

“เอ็มเทค สวทช.” ร่วมกับจุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 (RDC 2019) เฟ้นสุดยอดเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ “IDC RoBoCon 2019” ที่สหรัฐอเมริกา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019)

เอ็มเทคเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ Additive Manufacturing Workshop

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ “Additive Manufacturing Workshop” โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ สำหรับงานประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 130 ท่าน รวมไปถึงวิทยากรจากหลายหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย

นักศึกษาโครงการ RDC เยี่ยมชม เอ็มเทค สวทช. และนำเสนอรูปแบบหุ่นต่อคณะกรรมการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ให้การต้อนรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 89 คน จาก 32 สถาบัน โดยมี คุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้การต้อนรับและบรรยายผลงานวิจัยของเอ็มทค

นักวิจัยเอ็มเทครับประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณนักวิจัย ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” อันได้แก่ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” และ “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019)

เอ็มเทคร่วมจัดนิทรรศการในงาน VIPTEL 2019 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เทคโนโลยีแลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยจากกลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต ในงาน VIPTEL 2019 จัดโดย บริษัท วิปเทล จำกัด ซึ่งเป็นงานสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง และการดูแลรักษาเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงพร้อมทั้งการบริหารจัดการพลังงาน

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 ระดับประเทศ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) (ยืนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 หรือ RDC2019” ระดับประเทศไทย

เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์ ในงาน ANDTEX2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์ ในงาน งานมหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอนวูฟเวนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nonwovens and Disposable Hygiene Technology Exhibition & Conference : ANDTEX2019 ) โดยมี นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

Scroll Up