ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค สวทช. อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ สำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ส่งมอบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในโครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.2”

สวทช. คว้า 3 รางวัลในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 62 เอ็มเทค ร่วมแสดงผลงานด้านผลิตภัณฑ์ยาง

23 กันยายน 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี : ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนสำนักงานและผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบ 3 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562

เอ็มเทค สวทช. จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขยายโครงการความร่วมมือถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถเข็นไฟฟ้า M2E 1.1

16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา จ.กรุงเทพมหานคร ภายในงานโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สวทช. จับมือ ASEAN Centre for Energy สร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนพร้อมส่งเสริมและผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพฯ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกความใจ Memorandum of Understanding on Education, Research, and Community Development กับ ASEAN Center for Energy (ACE) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และส่งเสริมผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นผู้แทน สวทช. และ Dr.Nuki Agya Utama ผู้อำนวยการ ACE ร่วมลงนามในครั้งนี้

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานในงาน THAILAND TECH SHOW 2019 ของดีงานวิจัยเพื่อภาคเอกชนและนักลงทุน

งาน THAILAND TECH SHOW 2019 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

เอ็มเทค ร่วมจัดประชุมวิชาการด้านเซรามิกส์ ICTA2019 ในงาน ASEAN Ceramic 2019

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเซรามิกส์ไทย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ ในงาน ASEAN Ceramics 2019

เอ็มเทค จัดกิจกรรม “ถุงมือ หนึบ หนับ (Para Grip)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สร้างความสนุกและให้ความรู้กับกิจกรรม “ถุงมือ หนึบ หนับ (Para Grip)” โดยชวนน้องๆ เพ้นท์ถุงมือทำสวนด้วยตัวเองจากสีน้ำยางพารา ให้ถุงมือมีความหนึบ หนับกันลื่น และหยิบจับสิ่งของได้ถนัดมือ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ตัวแทนประเทศไทยมีส่วนร่วมคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน IDC RoBoCon ที่ MIT

“ทีมสถานีสิรินธร” แชมป์ RDC2019 ประกอบด้วย นายหัฏฐะเนตร วิรุฬห์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวดวงกมล สายะบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดำรงฤทธิ์ แทบทาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนายพัทธกานต์ เลิศปัญญาวิทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าแข่งขัน International Robot Design Contest 2019

Scroll Up