19-22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. จัดการประชุมวิชาการ The 7th World Materials Research Institutes Forum Symposium and General Assembly (WMRIF 2017) ภายใต้หัวข้อ “Symposium on Materials for Renewing and Protecting Critical Infrastructure and Resources” โดยมี     Dr. Michael John Fasolka ประธาน WMRIF, NIST จากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และมี ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ เอ็มเทค ในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้

World Materials Research Institutes Forum (WMRIF) เป็นเวทีการรวมกลุ่มของสถาบันวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลก จำนวน 47 สถาบัน จาก 22 ประเทศ มีภารกิจการจัด symposium and General Assembly ทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงเทคนิค เชิงนโยบาย และการบริหารของสถาบันสมาชิกทั้วโลก  โดยเอ็มเทคมุ่งหวังการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์เป็นอย่างมาก สู่การแสวงหาพัธมิตรและสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศด้วย

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
– Materials for innovation in Agriculture, Water and Environmental Management
– Materials for innovation in construction, building resilience, and infrastructure protection

Scroll Up