ข่าวประชาสัมพันธ์

UACJ Corporation บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมและการขึ้นรูปจากประเทศญี่ปุ่น ลงทุนตั้งศูนย์วิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช.

6 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยเอ็มเทค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UACJ Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมและการขึ้นรูป จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญา กับ Mr. Kazuhisa Shibue ผู้บริหาร UACJ Corporation ภายหลังบริษัทญี่ปุ่นได้ตัดสินใจลงทุนตั้งศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (INC-2) เพื่อสร้างความร่วมมือผ่านการร่วมวิจัย กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Social Expo 2018

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน ภายใต้ธีม “Moving towards brighter future with stronger people” โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยงานวิจัยที่เอ็มเทคนำไปจัดแสดง ได้แก่ นวัตกรรมด้าน Human – centric Design สำหรับผู้สูงอายุ

เอ็มเทค ร่วมเนคเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือ

17 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน

สำรวจผลงานวิจัยเอ็มเทค ในงาน Thailand Tech Show 2018 เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

สำรวจงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในงาน Thailand Tech Show 2018
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ผลงานพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา วันที่ 4-8 กรกฏาคม 2561

เอ็มเทคจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ แผนกการวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ ศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสัญจรขึ้น ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) และ ศูนย์สาธิตระบบการผลิตยุคใหม่ ซอยตรีมิตร กรุงเทพมหานครฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยศูนย์ฯ

เอ็มเทค ร่วม เนคเทค มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ”

เอ็มเทคร่วมจัดแสดงนวัตกรรมถุงหายใจได้ในงาน InterPlas Thailand 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน InterPlas Thailand 2018 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร ครั้งที่ 27 โดยงานวิจัยที่เอ็มเทคนำไปจัดแสดง คือ ผลงานวิจัย (1). ActivePAK (2). ActivePAK Top Flex (3). ActivePAK Ultra โดย ดร.วิชชุดา เดาด์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

ผงสีจากใบลำไยสำหรับพิมพ์ลายผ้า เพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมชุมชน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ขยายผลการใช้สีธรรมชาติในรูปแบบผงสีจากใบลำใยสำหรับงานพิมพ์ผ้า พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เอ็มเทค ร่วม ศวปถ และ สสส. มอบ “ต้นแบบรถรับส่งนักเรียนโครงสร้างปลอดภัย” ให้กับโรงเรียนบ้านตาเรือง

เอ็มเทค สวทช ร่วมกับ ศวปถ. และ สสส. ส่งมอบต้นแบบรถรับส่งนักเรียนโครงสร้างหลังคาแข็งแรงปลอดภัย ให้แก่ โรงเรียนบ้านตาเรือง จ.จันทบุรี ที่มีการจัดการดูแลรถรับส่งอย่างเป็นระบบ โดยเครือข่ายรับส่งนักเรียนปลอดภัย จันทบุรีโมเดล ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพื่อใช้ในการทดสอบ และให้ผู้ประกอบการหรืออู่ให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลการผลิตโครงสร้างหลังคารถกระบะประเภทสองแถวให้ได้มาตรฐานต่อไป

Scroll Up