ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็มเทคจัดงานเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนครั้งยิ่งใหญ่ APCCC18

การประชุมวิชาการนานาชาติ APCCC จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลก

JFE Steel Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับเอ็มเทค สวทช.

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยเอ็มเทค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก JFE Steel Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม จากประเทศญี่ปุ่น

เอ็มเทค ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สนุกกับอาหารเพื่ออนาคต

งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก เอ็มเทค ได้ร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย คุณเพ็ญนภา มุทิตามงคล และ คุณณัชชา ประกายมรมาศ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฐาน “Powerball อาหารเพื่ออนาคต” : พาวเวอร์บอล Power Ball และ พาวเวอร์เจล Power Gel

เอ็มเทค สวทช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช.

ดร. ทิพย์จักร ณ ลำปาง หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา พร้อมชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึกและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา

เอ็มเทค ตัวแทนประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ASEAN PT Training Workshop on ISO/IEC 17043:2010 (E)”

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน

เอ็มเทค สวทช. ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง วิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ผลิตยางแผ่นคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อรับฟังเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน

เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-10

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์

(5 กันยายน 2561) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME

Scroll Up