banner

นักวิจัยจากทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนา “Magik Growth” วัสดุเสริมการเพาะปลูกชนิดนอนวูฟเวน ได้แก่ ถุงปลูกพืช ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดินที่มีสมบัติพิเศษช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพสูง

การปลูกพืช…ไม่ว่าใครก็ย่อมหวังผลด้วยกันทั้งนั้น แต่การพึ่งพาธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงหลายอย่างไม่ว่า ภัยแล้ง ดินเสื่อมสภาพ โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ดังนั้น ทางรอดหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา!

วัสดุเสริมการเพาะปลูกจำพวกถุงปลูกพืช ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดินสามารถช่วยให้การปลูกพืชได้ผลผลิตดี แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศในปัจจุบันยังไม่มีสมบัติที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ตัวอย่างเช่น ถุงปลูกสีดำที่จำหน่ายทั่วไป ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและเจาะรูเพื่อระบายน้ำ แม้จะมีราคาถูก แต่เมื่อใช้ปลูกพืชจะทำให้น้ำและอากาศถ่ายเทยาก เกิดความร้อนสะสมในดิน และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของราก เมื่อรากดูดอาหารได้ไม่ดี พืชจะสร้างฮอร์โมนลดลง  ทำให้ผลผลิตลดลงตาม ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างถุงปลูกชนิดนอนวูฟเวน (nonwoven) ที่มีอยู่ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูง อีกทั้งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ และทีมวิจัยสิ่งทอ ได้พัฒนา Magik Growth ซึ่งเป็นวัสดุเสริมการเพาะปลูกชนิดสปันบอนด์นอนวูฟเวน (spunbond nonwoven) โดยคิดค้นสูตรโพลิเมอร์คอมพาวด์ จากการเลือกใช้ชนิดของโพลิเมอร์ และสารเติมแต่ง และดัดแปรเนื้อวัสดุให้มีสมบัติพิเศษต่างๆ ได้แก่ มีโครงสร้าง 3 มิติในลักษณะที่เส้นใยสานกันไปมา ทำให้มีรูพรุนและความหนาที่ถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแรงพอที่จะนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ คัดเลือกช่วงแสงที่พืชต้องการ อีกทั้งสามารถออกแบบให้มีลักษณะตามการใช้งานได้ กระบวนการผลิตดังกล่าวนี้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อุตสาหกรรมไทยมีอยู่แล้ว

โครงสร้าง 3 มิติของนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์

ทีมวิจัยได้ทดสอบภาคสนามโดยใช้ Magik Growth ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

การใช้ถุงห่อผลไม้ Magik Growth ห่อกล้วยหอมเขียว

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Magik Growth อยู่ในสถานะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีมวิจัยได้จดความลับทางการค้าของสูตรเม็ดสารประกอบโพลิเมอร์ที่มีสีคงทนต่อสภาวะแวดล้อมและสะท้อนแสงที่ช่วงคลื่นจำเพาะ รวมถึงอนุสิทธิบัตร เลขที่ 14718 เรื่องกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอชนิดสปันบอนด์ที่มีสมบัติเพิ่มการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช 

Magik Growth เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพที่ดี ซึ่งเหมาะจะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่เน้นผลผลิตเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3rxPMfKtQyI
  2. https://www.nstda.or.th/investorsday/2019/projects/detail/1/index.html

สนใจติดต่อ

อังคณา มิตรสงเคราะห์ และ ดร.สายทิพย์ โสรัตน์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม โทร: 02 564 6500 ต่อ 4707 หรือ 4786

อีเมล: angkana.mit@mtec.or.th หรือ saitips@mtec.or.th

Scroll Up