ที่มาของโจทย์วิจัย

ความถูกต้องในการบรรจุสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงมาตรฐานของโรงงานผลิตและธุรกิจโดยรวม การส่งมอบสินค้าที่มีการบรรจุไม่ถูกต้อง บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท หรือมีปริมาณไม่ตรงตามที่ระบุไว้ออกสู่ตลาด ย่อมส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในเชิงธุรกิจ

การใช้วิธีสุ่มตรวจก็ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ 100% เนื่องจากยังยอมให้สินค้าที่ไม่ถูกต้องออกสู่ตลาด ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของการบรรจุสินค้าอัตโนมัติจึงเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และทำให้เกิดความถูกต้องในระบบบริหารจัดการภายในโรงงานผลิตเอง

บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ โดยการยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัย จึงต้องการระบบควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกต้องแม่นยำและทำงานได้อย่างอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการบรรจุสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยีแมชชีนวิชัน (ระบบกล้องและซอฟต์แวร์อัตโนมัติ) ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามรหัสสีข้างกล่อง ตรวจสอบจำนวนการบรรจุในแต่ละกล่อง และพิมพ์ข้อมูลสินค้าข้างกล่องโดยอัตโนมัติ การมองและแยกแยะใช้ระบบกล้อง ส่วนการคำนวณใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

ทีมวิจัยทำอย่างไร

ทีมวิจัยกับทีมวิศวกรของบริษัทฯ ได้ร่วมกันกำหนดความสามารถที่จำเป็นและลักษณะการทำงานของเครื่องต้นแบบที่ต้องการ เพื่อออกแบบกลไกการทำงานของเครื่อง ทั้งระบบสายพานลำเลียง ระบบลม ระบบไฟฟ้า เซ็นเซอร์ และอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบแมชชีนวิชัน ซึ่งใช้ข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง ผ่านการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Sample-Based Identification (SBI) เพื่อระบุโมเดลของข้อต่อภายในกล่องได้อย่างถูกต้อง โดยสอนด้วยตัวอย่างของภาพข้อต่อ

คณะผู้วิจัยยังได้พัฒนาระบบแมชชีนวิชัน สำหรับอ่านสีและขนาดของกล่อง เพื่อให้ทราบว่าสินค้าได้บรรจุลงกล่องที่ถูกต้องทั้งประเภทและขนาดหรือไม่ เมื่อซอฟต์แวร์ประมวลผลและตรวจสอบรุ่นของสินค้าภายในกล่องบรรจุว่าถูกต้องตามข้อกำหนดแล้ว เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลของข้อต่อข้างกล่อง พร้อมทั้งปิดผนึกกล่องโดยอัตโนมัติ

ผลการทดสอบ

ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยลดการพึ่งพาแรงงานในกระบวนการลงได้ 3 คนต่อวัน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบรรจุสินค้า พิมพ์ข้อมูลสินค้าข้างกล่อง และปิดผนึกกล่องอัตโนมัติจนจบกระบวนการ โดยกระบวนการตรวจสอบสินค้าใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาทีต่อกล่อง

สถานภาพปัจจุบัน

ปัจจุบัน ต้นแบบได้ถูกติดตั้งและใช้งาน ณ โรงงานของ บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยใช้งานในสายการผลิตจริง ช่วยควบคุมคุณภาพภายในกระบวนการการบรรจุสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และความถูกต้องโปร่งใสในระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน

แผนงานในอนาคต

ขยายเทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่โรงงานในเครือ และดำเนินการโครงการวิจัยอื่นเพิ่มเติมในอนาคต

 

Scroll Up