2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

        ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) นำงานวิจัย “นวัตกรรมทำเองได้ DIY Spacer อุปกรณ์พ่นยาโรคหืด” ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมลงมือทำ อุปกรณ์พ่นยาโรคหืด จำนวน 99 อัน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคหอบหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “ทำความดีถวายพ่อหลวง” 

          งานวิจัย “นวัตกรรมทำเองได้ DIY Spacer อุปกรณ์พ่นยาโรคหืด” เป็นผลงานความร่วมมือของ นายปริญญา จันทร์หุณีย์ วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. และ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายได้ใกล้ตัวนำมาประดิษฐ์เป็น DIY Spacer ซึ่งมีต้นทุนเพียง 50 – 60 บาท เท่านั้น ถ้าหากเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาประมาณ 1,400-1,500 บาท