วันที่ 30-12 ธันวาคม 2559  ณ ตลาดเทศบาล 4 จังหวัด ลำปาง  

 

        ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29“ ซึ่งภายในงานดังกล่าวเอ็มเทคได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเซรามิก ได้แก่ เมมเบรนเซรามิกส์สำหรับทางเลือกผ่านก๊าซไฮโดรเจน, เซโนเฟียร์ จากเถ้าลอย, จีโอพอลิเมอร์วัสดุประหยัดพลังงานและนำผลงานวิจัยอิฐมวลเบาคอมโพสิทจีโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว และวัสดุอลูมีนามาจัดแสดงให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, รอง ผบ. ทบ. ภาค 3 และผู้ร่วมงานได้รับฟัง โดยมี ดร.อนุชา วรรณก้อน และ นายวิทยา ทรงกิตติกุลทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว หน่วยวิจัยเซรามิกส์ (เอ็มเทค) นอกจากนี้ ดร.สมนึก ศิริสุนทรผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส (เอ็มเทค) รับมอบรางวัลของที่ระลึกในการร่วมจัดแสดงผลงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง