2  กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

          ดร.อัญชลี มโนนุกุล นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับรางวัลระดับดีมาก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 (Thailand Inventor's Day) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิจัย “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด โดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” โดยมีดร.ปนัดดา เช็พเพิร์ด ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย หน่วยวิจัยโลหะ เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมวิจัย

  

 

          “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด โดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” (Fabrication of Open-Cell Commercially Pure Titanium Foam Using Slurry Impregnated Polymeric Foam) ได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมกันระหว่างเอ็มเทคและบริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด โดยโฟมไททาเนียมมีโครงสร้างเป็นโครงร่างตาข่าย ซึ่งของเหลวหรือก๊าซสามารถไหลผ่านได้ สามารถรับภาระแรง กระทำได้สูง และไม่เปราะ สามารถใช้เป็นตัวกรองสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง ใช้เป็นขั้วในระบบเคมีไฟฟ้า และวัสดุปลูกฝังในร่างกาย

            ผลงานที่ได้รับจากการวิจัยสามารถขยายขนาดเพื่อผลิตและจำหน่ายโฟมไททาเนียมเชิงพาณิชย์ได้ ปัจจุบันบริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้นยังได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอีก 4 ฉบับ ยื่นจดสิทธิบัตรไทยสิ่งประดิษฐ์ 1 ฉบับ และสิทธิบัตรออกแบบ 2 ฉบับ

 

 


รายชื่อทีมวิจัย

ดร.อัญชลี มโนนุกุล*, Mrs.Makiko Tange**, นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน*, นายนิพนธ์ เด็นหมัด*

*ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

**บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด