24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษกชั้น 25อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

        ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” ซึ่งออกแบบและผลิตได้เองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

        ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปิยะ เกียรติเสวี และคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3แห่ง ได้แก่ รพ.เลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. นำโดย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป และบริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด ที่ได้ร่วมกันพัฒนากระดูกต้นแขนเทียม เพื่อช่วยในการผ่าตัดรักษาคนไข้มะเร็งกระดูก ตั้งแต่ขั้นตอนการระดมสมองจากกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จำนวน 35-40คน เพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบกระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกในประเทศไทยจนสำเร็จลุล่วง และผ่านการทดสอบการใช้งานทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกจำนวน 10ราย ใน 3โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของทั้ง 3แห่ง มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีโรคแทรกซ้อนแต่ประการใด

        สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมของไทย เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ความสำเร็จในการพัฒนากระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบนนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนานวัตกรรมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งจากกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นักวิจัย และผู้ผลิต ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้งานอย่างแท้จริง

        นายกฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ เอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า การเปิดตัว “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ผลิตโลหะทดแทนกระดูก” ซึ่งกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. ทำโครงการนำร่อง (TMSTS-MTEC Proximal Humerus Endoprosthesis) ออกแบบและผลิตกระดูกต้นแขน ด้วยโลหะแทนกระดูกแขน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก เพื่อทดแทนกระดูกและข้อที่มีราคาแพงมาก เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีทุนทรัพย์น้อยได้ใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรอเก็บข้อมูลหลังการใช้งานจริง

        ดร.กวิน การุณรัตนกุล นักวิจัยหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ เอ็มเทค สวทช. ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า นวัตกรรม “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” เหมาะกับคนไข้กลุ่มปฐมภูมิ ที่พบว่าเป็นมะเร็งกระดูกแขนเหนือข้อศอก ซึ่งจะพบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยหากตรวจพบแล้วสามารถรักษาก่อนที่จะลามไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ จะใช้วิธีการเปลี่ยนเอา“กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” ไปใส่แทนกระดูกแขนที่เป็นมะเร็ง ซึ่งต้องตัดกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออก วิธีการนี้จะช่วยให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้น ลดการเสียชีวิต และสามารถกลับมาเรียนจนจบได้ มีอาชีพการงานที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

        อย่างไรก็ตามตลอด 1ปีที่ผ่านมา เอ็มเทค สวทช. และ รพ. เลิดสิน ร่วมกันออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวขึ้นมา และกำลังหาผู้ผลิตตามแบบที่ต้องการ และได้บริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด ที่มีความสนใจอยากผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว จึงมาร่วมผลิตตามที่ทีมวิจัยต้องการ ใช้เวลาประมาณ 1ปีเศษ จึงสามารถขึ้นรูปต้นแบบอุปกรณ์ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” ได้ ซึ่งสามารถผลิตออกมาใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกต้นแขนส่วนบนได้ในที่สุด

        “เราตั้งใจว่าเราทำขึ้นมา เพราะว่าชิ้นส่วนกระดูกเทียมท่อนแขนส่วนบนนี้ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คนไข้ไม่สามารถเบิกได้จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่มีราคาแพงเพราะนำเข้าจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นประมาณ 150,000บาท ดังนั้นจะมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่สามารถจ่ายได้ ดังนั้นหากเราสามารถผลิตเองได้ภายในประเทศและมีต้นทุนต่ำ ก็จะช่วยเหลือคนไข้ได้มาก โดยเฉพาะคนไข้เด็ก ที่มีโอกาสผ่าตัดใส่ กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน แล้วรักษาหาย เขาจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ โตเป็นเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงานและไม่เป็นภาระกับสังคม ที่สำคัญยังมีแขน ที่แม้ว่าจะขยับได้ไม่ 100 % แต่ก็ยังมีแขนที่ขยับแล้วใช้งานได้ ช่วยเสริมบุคลิกภาพการใช้ชีวิตของคนไข้หลังการรักษาได้”

        สำหรับวัสดุที่ใช้ทำ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” มีทั้งโคบอล โคเมียม และอัลลอย์ ส่วนแกนกลางของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมกับกระดูกจริงของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ทำจากวัสดุไททาเนียม มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน แต่เบา และเข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เกิดการต่อต้าน ซึ่งขณะนี้ได้ทดลองนำไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้ว 10ราย พบว่าไม่มีการติดเชื้อ หรือปัญหาการหลุดของชิ้นส่วนแต่อย่างใด เป็นที่พอใจของแพทย์และผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

        หัวหน้าโครงการฯ กล่าวด้วยว่า สำหรับในแง่ของการวิจัย ถือเป็นการสะสมองค์ความรู้เรื่องวัสดุทางการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องการทำชิ้นส่วนเทียมที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ซึ่งหากทำชิ้นนี้ ใช้ได้ ผลเป็นที่พอใจ ในอนาคตเมื่อมีองค์ความรู้มากขึ้น ก็สามารถทำชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ข้อเข่า สะโพก ที่มีความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้ ซึ่งปริมาณการใช้ของผู้ป่วยก็จะเยอะขึ้น

        “เมื่อทำแล้วคนไข้ได้ใช้ และได้ของในราคาที่คนไข้เข้าถึงก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทย เพราะการนำเข้าจากต่างประเทศยังมีราคาแพงอยู่ เมื่อต่างประเทศรู้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง ทำได้เองแล้ว ราคาของต่างประเทศก็อาจจะปรับลดลงมาได้อีก คนไข้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น”

        ทั้งนี้ ในส่วนของ สวทช. เป็นองค์การวิจัยและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรม ในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ตอบโจทย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 1ใน 10อุตสาหกรรม New S Curve ที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง สวทช. โดย เอ็มเทค สามารถทำงานวิจัยได้ตอบโจทย์ประเทศด้วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์ได้จริงและ สามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการนำเข้าจากต่างประเทศได้