22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ในงาน “วันครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง”โดยภายในงานดังกล่าว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเปิดงาน และเดินชมนิทรรศการ โดยมีนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ให้การต้อนรับ

     ในงานดังกล่าว เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมด้าน Human-centric Design สำหรับผู้สูงอายุ โดย DInS lab ได้แก่ เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ (JOEY – The active bed) ผ้ากระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุที่มี อาการสมองเสื่อม (AKIKO) อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN – The bedside booster) โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Scroll Up