ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมจัดกิจกรรมสนุกให้ความรู้ กับ กิจกรรมสอนน้อง ๆ ทำขนมสุดฮิต พาวเวอร์บอล Power Ball และ พาวเวอร์เจล Power Gel อร่อย ทำง่าย ได้สุขภาพ ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561อาคาร 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธาน ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคมนี้

ที่มาจากผลงาน “ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา” ที่ทีมวิจัยเอ็มเทค พัฒนาขึ้น เพื่อลดน้ำหนักสัมภาระจากอาหารสำเร็จรูปที่ทหารใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยจุดเด่นของผลงานวิจัย ช่วยลดน้ำหนักของเสบียงอาหารลง 35% ยังคงไว้ซึ่งพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ด้วย

กิจกรรมสอนน้องทำขนมสุดฮิต พาวเวอร์บอล Power Ball และ พาวเวอร์เจล Power Gel นอกจากให้ความรู้ และให้ไอเดียกับน้องๆ ได้รู้จักกับอาหารพลังงานสูงในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังได้ทราบพลังงานรวมของขนมที่ทำด้วย ทั้งอร่อย ทำง่าย ได้สุขภาพ และดูดซึมและให้พลังงานอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องใช้ร่างกายทำกิจกรรมหนักๆ 

Scroll Up