วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

 

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด การตลาดและนวัตกรรรมนำการผลิตเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของเอ็มเทค และหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ทุกภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นทางด้านอาหารและการเกษตร เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์  โดยในพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

 

เอ็มเทค เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ได้แก่
1) ขนมปังแซนด์วิชและครัวซองปราศจากกลูเตน ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน กำลังได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มขึ้นมาก บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่ม food rheology ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาขนมปังแซนด์วิชและครัวซองปราศจากกลูเตนโดยใช้ฟลาวข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบหลัก เนื่องจากประเทศไทยผลิตฟลาวข้าวเจ้าในปริมาณมาก และฟลาวข้าวเจ้าไม่มีองค์ประกอบของกลูเตน จึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้แก้ผู้บริโภค

2) บะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวเจ้า การขาดโปรตีนกลูเตนในฟลาวข้าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเตรียม รวมถึงลักษณะปรากฎ และคุณภาพต่างๆ เช่น การขาดสมบัติยืดหยุ่น การยึดเกาะกันของก้อนโด ตลอดจนความเหนียวนุ่มและความคงตัวของผลิตภัณฑ์  ต้นแบบบะหมี่ปราศจากกลูเตนจากฟลาวข้าวเจ้าได้ถูกพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้สามารถขึ้นรูปเป็นก้อนโดบะหมี่ รีดเป็นแผ่นบาง และตัดเป็นเส้นได้ที่อุณภูมิห้องซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมือนกับการเตรียมบะหมี่จากฟลาวข้าวสาลี  นอกจากนั้นยังใช้เวลาน้อยในการต้มให้สุก มีการสูญเสียน้ำหนักระหว่างหุงต้มต่ำ มีความแข็งแรงและระยะยืดเมื่อได้รับแรงดึง รวมถึงมีสี และลักษณะปรากฎใกล้เคียงกับบะหมี่สดจากฟลาวข้าวสาลี

Scroll Up