26 มีนาคม 2562 ห้อง CC405 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์แห่งชาติอื่น จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมปลาย ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 หรือ 15th NSTDA Annual Conference: NAC2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กิจกรรม Origami Toys ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี เอ็มเทค เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และมีวิทยากรผู้ช่วยประจำกลุ่มสอนการฝึกทักษะการพับกระดาษหรือโอริงามิ (Origami) ในงานให้เด็กได้สร้างสรรค์ของเล่นแบบง่าย และเปิดโอกาสน้องๆ แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับเป็นกลุ่ม บรรยากาศของกิจกรรมนอกจากได้ความรู้และสามารถนำศิลปะการพับกระดาษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและเชื่อมโยงสู่การประยุกต์การใช้งานในด้านการออกแบบวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม ภายในงานมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

Scroll Up