29 พฤษภาคม 2562 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ให้การต้อนรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 89 คน จาก 32 สถาบัน โดยมี คุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้การต้อนรับและบรรยายผลงานวิจัยของเอ็มทค หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้นำเสนอรูปแบบหุ่นยนต์และกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการ

ในช่วงบ่ายได้พบกับผู้บริหารเอ็มเทค คุณศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการ เอ็มเทค กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ และมอบเหรียญป้ายชื่อที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติให้ทุกคน ได้เยี่ยมชมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นายปริญญา ผ่องสุภา วิศวกรด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายแนะนำโครงการ

Scroll Up