29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติในงาน “THAILAND RUBBER EXPO 2019 ซึ่งเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบยางไทย และผู้ซื้อยางจากทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานดังกล่าวเอ็มเทคนำผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติไปจัดแสดง ได้แก่

  1. Lomar
  2. Parafit
  3. Para Walk
  4. เครือข่ายฯ จะมีการสาธิตการทำ CPR ร่วมกับใช้ AED Trainer

     งาน “THAILAND RUBBER EXPO 2019 ซึ่งเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบยางไทย และผู้ซื้อยางจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพ โดยภายในงานจะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำระดับสากลในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”

     โดยภายในงาน แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนจับคู่ธุรกิจ/นัดหมายเจรจาการค้า โซนออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอื่นๆ กว่า 250 ร้านค้า โซนนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยยางพารา โซนเสวนาและจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ โซนให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ

     ในงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นการนำไปใช้และเกิดประโยชน์ช่วยให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย และในวันเปิดงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาเยี่ยมชมการสาธิตการทำ CPR จากหุ่นของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ซึ่งประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Scroll Up