หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตรอบรม เทคโนโลยีโลหะผงและเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563)

                                    หลักสูตรอบรม เทคโนโลยีโลหะผงและเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง หลักการและเหตุผลผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนโลหะผง ด้วยกระบวนการขึ้นรูปในแบบต่างๆ ทั้งกระบวนการอัดขึ้นรูป และ กระบวนการฉีดขึ้นรูป จนถึงการพัฒนามาเป็นการพิมพ์สามมิติ กระบวนการทำงานและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติ การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในงานด้านโลหะผง รวมถึงกระบวนการทางความร้อนที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 – 9.00 น.   ลงทะเบียน9.00 – 9.10 น.   กล่าวเปิดการฝึกอบรม9.10 – 9.40 น.   รู้จักเทคโนโลยีผงโลหะในภาพรวม โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล                          • เทคโนโลยีโลหะผงคืออะไร                          • รู้จักจุดเด่น จุดด้อย ของเทคโนโลยี                          • […]

“3D Soleⓜ ก้าวใหม่ของแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์” (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาหัวข้อ “3D Soleⓜ ก้าวใหม่ของแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์”(3D Sole Custom Made Insole Seminar) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563ห้องบุษกร อาคาร NECTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี แผนที่การเดินทาง            เตรียมพบกับงานสัมมนาที่รวบรวมข้อมูลการออกแบบและผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายในงานท่านจะได้พบกับวัสดุพลาสติกที่ทางทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดเอฟดีเอ็ม โดยมีการสาธิตตั้งแต่การออกแบบอย่างเจาะลึกด้วยโปรแกรม Autodesk OrthoMODEL Pro ไปสู่ชิ้นงานจริง นำโดยกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งพร้อมส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ ตั้งแต่ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีการสแกนเท้า การออกแบบ และอื่นๆ ที่ต้องจับตามองและไม่ควรพลาด            คณะวิจัยมุ่งหวังให้มีการแบ่งปันข้อมูลการผลิตแผ่นรองในรองท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและคุณภาพของงานกายอุปกรณ์ให้สามารถตอบรับกับยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อย่างแท้จริง กำหนดการ8.30-9.00 น.       ลงทะเบียน9.00-9.10 น.       กล่าวเปิดงานสัมมนาและวัตถุประสงค์ของงาน                             […]

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ (วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ (Engineering Simulations for the Industry with Software Usage Workshop) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง หลักการและเหตุผล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจำลองทางวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่องานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ มักต้องผ่านการคำนวณด้วยแบบจำลองทางวิศวกรรมมาก่อน เพื่อให้มั่นใจในฟังก์ชันการใช้งานและประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการผลิตจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการจำลองและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการจำลองทางวิศวกรรมมักขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานหรือการแปลผล รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมดีขึ้น โดยจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจำลองทางวิศวกรรมมาใช้กับงานอุตสาหกรรม โดยจะมีการยกตัวอย่างงานจริงจากประสบการณ์ของวิทยากรมาประกอบ พร้อมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำลองทางวิศวกรรม 2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านการจำลองทางวิศวกรรม หัวข้อและกำหนดการ วันพุธที่ 11 ธันวาคม […]

Scroll Up