Stakeholders’ Perspective

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

“เอ็มเทคเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสนับสนุนและดำเนินงานวิจัย อาทิ ด้านการออกแบบวิศวกรรม โพลิเมอร์ ยาง และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุร่วมกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีหากได้ร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการพัฒนาและออกแบบงานวิศวกรรมต่อไป” พรทิพย์  ตาบโกศัย วิศวกรวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำมานานกว่า 30 ปี ในการผลิตชุดสายไฟ สายเคเบิล ขั้วต่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และเทปพีวีซี สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริษัทมีความภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเกินความคาดหวังของลูกค้า และส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาในราคาที่น่าพึงพอใจ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายอีกด้วย คุณพรทิพย์ ตาบโกศัย วิศวกรวิจัยและพัฒนา เล่าถึงที่มาของการขอรับบริการฝึกอบรมกับเอ็มเทคว่า “เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (The Board of Investment of Thailand) มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation – STI) ของผู้ประกอบการ บริษัทฯ จึงกำหนดการลงทุนตามมาตรฐานของ STI โดยต้องการพัฒนาองค์กรและสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม […]

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

“ActivePAKTM ถุงหายใจได้ จะเป็น Hero Packaging ที่ช่วยให้ท็อปส์ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการผักที่สดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค และก้าวไปอีกขั้นในการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตระหนักถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” เมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและบริหารจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และผู้บริหาร ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ คุณเมทินี พิศุทธิ์สินธพ เกริ่นนำว่านโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพ สดใหม่ เชื่อถือได้ และเป็นผู้นำนวัตกรรม และมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ท็อปส์ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ โดยเฉพาะในส่วนของการบรรจุสินค้า การขนส่งสินค้าเพื่อให้สินค้าสดใหม่ไปจนถึงมือผู้บริโภค ล่าสุดท็อปส์ร่วมกับเอ็มเทคต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาถุงบรรจุผักนวัตกรรมใหม่ ‘ActivePAKTM ถุงหายใจได้’ ที่คงความสด รสชาติดีตามธรรมชาติของผัก คงคุณค่าทางโภชนาการ ลดการสูญเสีย และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม “ActivePAKTM ถุงหายใจได้ จะเป็น Hero Packaging ที่ช่วยให้ท็อปส์ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการผักที่สดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค และก้าวไปอีกขั้นในการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตระหนักถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” คุณเมทินีกล่าวเสริม […]

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

“การอบรมช่วยสร้างวิธีการทำงานใหม่ให้แก่วิศวกรและช่าง โดยจากเดิมที่อาศัยเพียงประสบการณ์ก็เปลี่ยนมาใช้ความรู้อย่างมีหลักการมากขึ้น” คุณวิชญา เมฆสวรรค์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ผลิตพัดลมไฟฟ้าและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดไปยังผู้บริโภค บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดพัดลมไฟฟ้าโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี คุณวิชญา เมฆสวรรค์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯกล่าวว่า “บริษัทฯ เริ่มต้นจากกิจการของครอบครัว ดังนั้นการผลิตพัดลมไฟฟ้าในยุคแรกๆ จึงอาศัยเพียงประสบการณ์โดยการลองผิดลองถูก แต่ในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งยังต้องการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้วย บริษัทฯ จึงขอรับบริการฝึกอบรมกับเอ็มเทคในด้านการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกและการออกแบบแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย และลดต้นทุนในการผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” “นักวิจัยของเอ็มเทคมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาจริงในการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก และการวิเคราะห์การไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำในอนาคต การอบรมช่วยสร้างวิธีการทำงานใหม่ให้แก่วิศวกรและช่าง โดยจากเดิมที่อาศัยเพียงประสบการณ์ก็เปลี่ยนมาใช้ความรู้อย่างมีหลักการมากขึ้น” คุณวิชญากล่าวถึงความพึงพอใจที่บริษัทฯ ได้รับจากการฝึกอบรม ในอนาคตบริษัทจะยังคงรับการฝึกอบรมจากเอ็มเทคเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาในขั้นสูงต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะต่อเอ็มเทคและ สวทช. คุณวิชญาแนะนำว่า “หน่วยงานรัฐควรประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของตนเองไปยังภาคอุตสาหกรรม เพื่อขยายความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยให้มีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อให้อุตสาหกรรมเข้าถึงการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการได้อย่างสะดวกมากขึ้น […]

Scroll Up